Hi ha algun vampir elèctric amagat a casa?

gener de 2016 Institut Vall de Llémena
0 Comentaris
Matèria
Tecnologia
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge per projectes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En aquest projecte es realitza una recollida de dades del consum dels aparell elèctrics als habitatges. Això ho aconseguim mitjançant l'ús d'un petit dispositiu (un comptador digital que es pot trobar fàcilment en comerços especialitzats) que es connecta a l’endoll on hi ha l’aparell que estem analitzant per a mesurar el consum i altres magnituds elèctriques. Aquest petit dispositiu, sovint permet trobar aparells elèctrics que, malgrat estar en mode d'espera o completament apagats, xuclen una quantitat desmesurada d'energia elèctrica de forma ininterrumpuda. El plantejament i seguiment de l’activitat es realitza amb Google Classroom, una plataforma virtual d’aprenentatge on els alumnes estan organitzats per grups/classes. Alguna de les tasques associades a aquest projecte s'ha d'enviar a través d’aquesta plataforma. Classroom també permet fer comentaris i consultes que poden respondre els companys o el professor que actua com a administrador del mur de comunicació. L’app que considerem protagonista d’aquesta experiència és l’EDpuzzle. Amb aquesta app s'ha editat un vídeo de forma que incorpora unes preguntes incrustades de resposta obligatòria. A mesura que es responen les preguntes, es pot avançar en la reproducció del vídeo i completar la seva visualització. Un cop completada la recollida de dades, es realitza l’anàlisi dels resultats obtinguts, s’agrupen en taules de dades i es representen de forma gràfica. L’última etapa del projecte, es basa en el treball en grup per a l’obtenció de resultats. Les dades recollides han de permetre classificar els electrodomèstics segons el seu nivell de consum i identificar comportaments i/o aparells que malbaraten l’energia. Resulta especialment interessant treballar en la recerca de mesures que poden fomentar l’estalvi energètic. Durant el projecte, s’ha fomentat el treball col·laboratiu i la coavaluació amb Google Classromm. Un cop finalitzat el projecte, caldrà avaluar quins han estat els punts forts i els dèbils de l’estudi realitzat.

Objectius

 • Realitzar mesuraments de diferents magnituds elèctriques prenent consciència del seu significat i les unitats associades.
 • Treballar en equip per a la consecució d’un objectiu, formular hipòtesis i extreure conclusions.
 • Valorar l’ús que es fa de l’energia i proposar mesures d’estalvi energètic.
 • Prendre consciència de les normes de seguretat relacionades amb l’ús de l’energia elèctrica.
 • Aprendre a recollir i representar dades de forma sistemàtica.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Creació de classes amb Google Classroom. Mitjançant el codi d’invitació, els alumnes entren a la seva classe virtual on poden intercanviar informació a través del mur del projecte.
 2. Plantejament del projecte: objectius i metodologia. La informació continguda al mur de Classroom conté les bases i instruccions per a la realització del projecte (https://docs.google.com/document/d/1Qb3Bp8K1ITtuXmURCP2ikbxJ7M0JYO23CPe-ywn_lXc/edit?usp=sharing).
 3. Electrodomèstic analitzat. Els alumnes decideixen a quin electrodomèstic instal·len l’aparell mesurador, fan una foto i la pugen a Classroom. Així, el companys poden veure l’evolució del procés de recollida de dades.
 4. Recollida de dades amb EDpuzzle. Mitjançant un vídeo que guia pas a pas als alumnes, utilitzen el comptador energètic per efectuar les mesures i realitzar-ne la tramesa de forma automàtica.
 5. Treball en grup. Es fan arribar les dades recollides als alumnes a través de Google Drive i en grup, s’analitzen amb l’ajut de Google Fulls de càlcul. Fruit d’aquest anàlisi, els alumnes realitzen una classificació dels aparells segons el seu grau d’ús, la seva potència i el consum que se’n deriva. També comenten l’aparició de possibles “vampirs” elèctrics.
 6. Presentació dels resultats i posada en comú. Els diferents grups comenten les conclusions a les quals han arribat i s’arriba a unes conclusions finals fruit del debat a classe.
 7. Propostes per a fomentar l’estalvi d’energia elèctrica. Elaboració d’una llista de mesures d’estalvi d’energia elèctrica a partir dels resultats obtinguts i altres fonts.
 8. Avaluació del projecte. Recull d'opinions i propostes de millora sobre la realització del projecte.

Observacions

Aquest projecte té com a objectiu principal la sensibilització per al consum responsable de l’electricitat, detectar comportaments inadequats i aparells amb defectes de disseny i proposar mesures que fomentin l’estalvi. Són els propis alumnes, a casa seva, qui amb un petit comptador elèctric poden mesurar el consum dels aparells que utilitzen de forma quotidiana.

1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari