Has escoltat el nostre conte?

febrer de 2017 Escola Sant Salvador d'Horta
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Treballarem la llengua de forma motivadora, doncs crearem un conte amb treball cooperatiu a través de l'app Puppet Pals i elaborarem preguntes per a valorar-ne la comprensió a través de Plickers. Aquest treball ha de permetre integrar les noves tecnologies amb metodologies de treball motivadores en les quals l’alumne esdevé protagonista del procés d’ensenyament - aprenentatge i en què es respecten les habilitats i capacitats individuals.

Objectius

 • Potenciar la creativitat.
 • Treballar una actitud de cooperació i respecte crític envers les diferències d’opinió en les situacions de treball compartit.
 • Millorar la competència oral, escrita i audiovisual per expressar-se i comunicar-se amb els altres en llengua catalana.
 • Valorar i millorar la comprensió.
 • Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats d'acord amb les tasques a realitzar, actuant de forma crítica, prudent i responsable en l'ús de les TIC.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1 - Lectura de contes tradicionals
 2. 2 - Formació d'equips i creació de contes.
 3. 3 - Invenció d'un conte/història on ells siguin els protagonistes.
 4. 4 - Exploració l’APP Puppet Pals.
 5. 5 - Muntatge de la història amb l’APP Puppet Pals.
 6. 6 - Creació de preguntes de comprensió sobre la seva història a l’APP Plickers
 7. 7 - Sessió de visualització dels contes i valoració de la comprensió a través de l'APP Plickers.

Autor

Cristina Pórtulas

Cristina Pórtulas

Escola Sant Salvador d'Horta

Tecnologies Emprades

Android,iOS,emovie

Paraules Clau

Puppet Pals
Plickers
Contes
Expressió escrita
Expressió oral
Comprensió
Avaluació entre iguals

Observacions

Criteris d'avaluació: - Elaborar històries amb coherència, concordança i sentit - Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals. - Saber treballar en equip respectant els companys i prenent decisions compartides. - Considerar els dispositius mòbils com a eines d'aprenentatge i conèixer-ne les seves possibilitats.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari