Growing App 2.0

octubre de 2018 Institut de Sant Just Desvern
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge Servei
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta vol contactar i crear un vincle entre les escoles i instituts. L'objectiu és lligar la matèria de 4t d'ESO on es treballa amb APP Inventor per a desenvolupar aplicacions per a dispositius mòbils, amb les necessitats de les escoles de tenir apps específiques per a les seves classes, els seus projectes educatius o per a treballar alguns temes específics. Amb aquest projecte els alumnes han de parlar amb professionals de les escoles on molts d'ells van estudiar, escoltar quins tipus d'aplicacions serien de gran utilitat per a treballar amb els més petits i treballar amb el seu disseny i programació. En acabar el projecte els alumnes hauran adquirit les habilitats per a dissenyar i desenvolupar APPs i les escoles poden tenir al seu abast aquestes aplicacions que poden fer servir a les aules.

Objectius

 • Treballar la creativitat dels alumnes: Els alumnes han de conèixer les necessitats dels professionals de les escoles. Amb aquestes indicacions i la seva creativitat han de dissenyar apps funcionals i atractives per als alumnes.
 • Treballar de forma cooperativa per assolir un objectiu comú: Els alumnes han de treballar en grups i seguint les indicacions i recomanacions de les escoles per a poder desenvolupar un producte de qualitat.
 • Aprendre a programar i aplicar aquests coneixements amb una finalitat concreta: Els alumnes adquireixen els coneixements i poden veure com el seu treball té una finalitat concreta i real
 • Desenvolupar una experiència real: Les Apps que desenvolupen els alumnes tenen una aplicació real dins de les escoles, fet que els motiva molt de veure com la seva feina i el seu treball s'aplica amb alumnes en centres educatius.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Contacte Escoles - Instituts: Cal que hi hagi una disponibilitat per part de l'Escola i l'Institut per a treballar junts, saber que aquesta experiència és molt bona per a les dos parts i serveix per crear vincles entre l'Escola i l'Institut
 2. Presentació de projecte a l'Institut: A classe es mostra als alumnes la utilitat de les apps, la importància que tenen en el nostre dia a dia i el gran ventall de possibilitats que ens donen aquestes aplicacions.
 3. Presentació de projecte a l'Escola: Cal que a l'Escola explicar com funciona aquesta iniciativa. Cal que els professors/res de l'Escola detectin quines necessitats d'Apps tenen a la seva Escola i presentar propostes indicant quin tipus d'Apps es volen obtenir.
 4. Aprenent a programar amb APP Inventor: A l'Institut es comença a plantejar pràctiques perquè els alumnes aprenguin conceptes de com programar i crear apps. Cal que els alumnes assoleixin les competències com per a començar a dissenyar apps pels mateixos.
 5. Primera trobada professionals - alumnes: En aquesta reunió els alumnes han de reunir-se amb els professors de les escoles perquè se'ls exposi les necessitats que tenen i quin tipus d'apps els poden ajudar a la seva feina. Els alumnes han de sortir amb una idea que es vol dissenyar i amb quina finalitat.
 6. Desenvolupament del primer esborrany: A classe els alumnes han de començar a desenvolupar les apps que s'han plantejat des de les escoles. Mitjançant eines de comunicació digital (Google Drive, Padlet, etc.) poden contactar amb els professionals de les escoles per a solucionar dubtes o presentar idees.
 7. Segona trobada professionals: Quan les apps comencen a apropar-se al seu disseny final, es realitza una reunió amb els professionals de les escoles per a mostrar-les i testejar-les. D'aquesta reunió cal un Feedback sobre les opinions, possibles millores, problemes, etc.
 8. Revisió i/o possibles modificacions: Els alumnes tenen unes classes per acabar de polir les aplicacions i deixar-les completament enllestides per a la seva implementació en un entorn escolar.
 9. Presentació apps: Els alumnes tornen a les escoles de primària i presenten els seus productes finals, explicant als professionals el seu funcionament o particularitats. Es pot plantejar que els alumnes dissenyadors puguin observar com els més petits fan servir les seves apps i observar que el seu treball té un ús real.
 10. Cloenda del projecte i autoavaluació: Amb la finalització del projecte, es pot valorar el grau de satisfacció dels alumnes i de les escoles, possibles projectes per altres anys i fomentar el vincle de col·laboració entre Institut - Escola

Autors

Ana Belén Arroyo

Ana Belén Arroyo

Escola Charles Darwin
Fran Llamas

Fran Llamas

Institut de Sant Just Desvern
Mireya Muñoz

Mireya Muñoz

Escola Montserrat

Tecnologies Emprades

Android,AppInventor

Paraules Clau

Programació
Apps
Treball per projectes
noves tecnologies
Disseny

Observacions

Aquesta proposta actualment es troba en fase de pilotatge en 4 centres educatius (Institut Sant Just Desvern - Escola Montserrat i Institut Salvador Dali - Escolar Charles Darwin). La iniciativa surt quan des d'una escola volen buscar una app per a treballar uns aspectes concrets, però no hi ha cap que doni resposta a aquesta necessitat. Al parlar entre nosaltres, en comentar que era relativament fàcil crear una app per a donar resposta a aquesta necessitat, es va obrir un nou camí per a poder crear apps per escoles i es va lligar amb el treball d'aprendre a programar que es porta a terme en els Instituts. Una possible millora a estudiar quan la proposta estigui desenvolupada, podria ser col·laborar amb escoles de països de parla anglesa, per a treballar fent servir mitjants de comunicació digital com Skype i realitzar la comunicació amb llengua anglesa. D'aquesta manera es podria treballar d'una manera més transversal fent que els alumnes facin servir la llengua anglesa com a llengua de comunicació. Actualment l'acollida per part dels alumnes d'aquesta experiència ha sigut molt positiva, els alumnes dels Instituts troben molt motivador que el seu treball tingui una aplicació real. Per part de les escoles, els professors/res han destacat la motivació per ajudar dels alumnes de l'Institut, ganes de poder ajudar i el gran treball que fan per a presentar Apps de bona qualitat

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari