Greetings

gener de 2018 Escola L'Antina
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Arran de la visita que el curs passat ens va fer al centre l'escola Jean Guitton de Villars , França, vam voler enguany com a primera activitat enviar-los un vídeo de presentació en què tot els alumnes de 6è va participar. La llengua que vam utilitzar va ser anglès com a llengua comú entre els dos centres. És el segon curs que el centre disposa de tauletes i van ser els mateixos alumnes qui les van emprar per fer els seus vídeos a partir d'un guió-presentació que prèviament van elaborar basant-se en l'apartat del writing de les proves de CCBB de llengua estrangera anglès del 2017.

Objectius

 • Facilitar un entorn real de comunicació en anglès.
 • Desenvolupar l'expressió oral en anglès.
 • Motivar als alumnes envers l'ús de anglès fomentant un ús competencial
 • Expressar els seus interessos i la seva realitat mitjançant unes eines digitals a les que estan molt lligats.
 • Conèixer un nou ús dels dispositius i apps fomentant la seva autonomia.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Realització prova de competències Bàsiques de 6è del curs 2016-17
 2. Correcció i preparació individual de l'apartat de WRITING
 3. Presentació oral davant de la classe per treballar aspectes fonètics dels textos redactats per als alumnes de l'escola de Villars amb la que volem establir el primer contacte aquest segon any del projecte.
 4. En grups de 3-5 alumnes, gravació i edició dels vídeos procurant que els grups que han format els alumnes siguin heterogenis per afavorir el tractament a la diversitat.
 5. Enllaçar els vídeos a la foto dels alumnes de França que ens visitaren el curs passat
 6. Post a la blog de llengua Anglesa de l'escola l'Antina.

Observacions

Els alumnes s'han enfrontat a la prova de competències interpretant-la com una eina, un recurs més que tenen al seu abast per poder seguir creixent en el seu aprenentatge. Han guanyat en seguretat i han procurat la majoria poder pensar en el que deien i no haver-ho de llegir. A destacar els alumnes amb NEE que han participat com un més malgrat les seves dificultats reduint la seva presentació però realitzant-la satisfets de ser gravats i ajudats pels seus propis companys. Hi ha hagut rotació dins dels grups a l'hora de gravar amb la tauleta i han triat el lloc de l'escola on volien gravar (per cert, procuraven que no hi hagués soroll).

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari