Graffiti digital

març de 2016 Institut Consell de Cent
1 Comentari
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
4 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest projecte interdisciplinar pretén educar a partir d'integrar els graffitis que envolten l’institut, emprant una metodologia tecnològica que afavoreix la participació personal, mòbil i virtual, per crear-ne de nous i acabar projectant-los o imprimint-los amb tall làser.

Objectius

 • Conèixer i descobrir visualment l'obra artística d'un o diferents graffiters arreu del món tot mirant l’entorn per implicar-se en el seu desenvolupament artístic, dotant-lo de valor.
 • Aplicar els coneixements d’informàtica, art i disseny, en altres matèries i entorns. Apropant-se a les eines tecnològiques per fer-ne un ús racional, estètic i col·laboratiu.
 • Enfortir l’autoestima personal i crear un sentit de pertinença al grup, per tal de compartir i ajudar tant físicament com virtualment al col·lectiu.
 • Gaudir investigant i descobrint nous coneixements, per aplicar-los i difondre'ls en públic. Fomentant així la capacitat de concreció i oratòria, a l’hora d’explicar el treball realitzat davant d'un públic o d'una càmera.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Conscienciar de l'ús correcte del graffiti (no tag) a la ciutat. Observar diverses propostes i estils recomanats per crear un Graffiti. Fer diferents exemples amb el propi nom. Posada en comú (grup reduït a l’aula), per valorar quines coses son millors.
 2. Un cop escollit el model, a partir de fotocòpies es fan 3 proves de color, mentrestant s'instal·la i explicar com funciona el programa Inkscape (programa vectorial).
 3. Ruta pels voltants del centre, on hi ha molts graffitis, cal fotografiar­-ne la part que agradi més per tal d'integrar-la en el propi graffiti gràcies al programa Inkscape i acabar així, de donar­-li forma i color.
 4. Es comença una presentació compartida amb disseny unificat, on cadascú s’encarregarà d’afegir­-hi informació sobre un graffiter de renom ­escollit per cadascú. D’aquesta manera entre tots i totes, ens informarem de quin és el panorama graffiter mundial. L’alumnat s’enfrontarà al repte d’explicar quelcom en públic que ha de conèixer. A més, es crea un mapa del google on cadascú afegirà una capa amb les ciutats on l’artista té obra.
 5. Dividits en 3 grups, s’encarrega un graffiti quadrat a cada grup sobre 3 festes properes: Sant Jordi, Matefesta i Jornada esportiva. Així que cada membre del grup haurà de fer esbossos, presentar­-los al grup, escollir­-ne els millors i adaptar­-los. El resultat es projectarà sobre caixes de cartró i es pintarà (la primera idea era fer-ho amb spray però arrel d'una prova no s'ha vist viable).
 6. Aprofitar el Chroma per fer-­se fotos i integrar-­se dins el graffiti propi, tot practicant amb programes d’edició d’imatge com GIMP o Photoshop CS2.
 7. Presentacions dels graffiters de renom, ​a part un grup d’alumnes ha pensat quins criteris es valoraran en l’exposició pública, després s’ha preparat un formulari digital amb Typeform, que servirà per votar amb el mòbil, a la resta de companys, tot veient a temps real les puntuacions. Alguns dels aspectes a tenir en compte son: l’explicació es dirigeix a tothom?, es coneix el que s’explica?, té un bon disseny? .... La presentació es penja en obert a Slideshare​. Per la tarda, visita voluntària a l’Ateneu de fabricació de la Fàbrica del Sol​, on es veuen totes les màquines i s'imprimeixen amb tall làser els graffitis en format Inkscape.
 8. Iniciació a la perspectiva cònica obliqua per tal de dibuixar ciutats amb grans parets, i disposar­-hi allí de graffitis. També es mostra Treball de recerca per demanar que cadascú es posi a la pell del professorat i esculli una pregunta per fer als seus companys de classe. La voluntat amb aquesta activitat extra és que coneguin petits detalls de la investigació i fer-­ne així un petit joc l’últim dia, sense voluntat d’exigir un examen o una nota. L’activitat vol afavorir l’aprenentatge pel plaer d’aprendre i dinfondre el coneixement.

Observacions

El projecte és extrapolable a altres indrets, pretén ser un punt de partida per aquells/es docents que vulguin un alumnat motivat amb plàstica, tecnologia i emprenedoria. Personalment, vull especificar que tot això, neix de plantar­se davant l’alumnat el primer dia de trimestre, mirar­los els ulls, veure les seves inquietuds, palpar l’entorn i llançar­se a la piscina. Els resultats dels diferents trimestres han ajudat a crear una millor versió per aquest 3r trimestre on s’ha gaudit un excel·lent ambient de treball que ha afavorit grans sinergies entre tothom. Estic orgullós de la implicació de l’alumnat, i els resultats palpables al bloc. Crec que ells i elles, també n’estan orgullosos i orgulloses. Felicitats.

Comentaris

Dolors Balaguer i Ricart
Dolors Balaguer i Ricart
Va comentar el 25-02-2019
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Interessant!!!

Amb la informació que he trobat sobre la creació de grafitis de manera digital, he vist un nou ventall de possiblitats , no hi havia caigut com d'interessant seria, per tal de treballar infinitud d'elements, com poden ser el color, el disseny gràfic, etc.. d'una manera ràpida i creant espectatives molt positives als nens. Ja que uns dels problemes que ens trobem a la plàstica és la falta de valoració positiva en la creació artística.

La manera de poder manipular i transformar elements en creacions digitals, per a la planificació, les veig realment interessants i amb un interés per part de l'alumne, molt més involucrats.

Sempre treballe el grafiti a principi de cada curs, i amb aquesta nova opció veig l'oportunitat de combinar les dues maneres de treballar per donar més mobilitat i aprofundiment a l'aprenentatge.


per escriure el teu comentari