Giravoltes

febrer de 2018
1 Comentari Experiència participant MLA 2018
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Iniciativa que sorgeix a partir del grup de treball MusicTAC a través del CRP Vallès Oriental I. El seu objectiu principal és crear una base de dades de balls i danses referenciades mitjançant la plataforma MHM. El projecte permetrà a l’alumne investigar els orígens, costums i arrels dels balls i danses properes al seu territori i, paral·lelament aprendre-la a ballar o dansar endinsant-se en l’ús de les noves tecnologies.

Objectius

 • Vivenciar i aprendre balls i danses properes al nostre territori.
 • Reconèixer els diferents estils/tipus de balls i danses que hi ha en el territori català.
 • Reconèixer la part cultural que podem destacar dels balls i les danses.
 • Familiaritzar-se amb l’aplicació MHM.
 • Mostrar actituds de cooperació i respecte.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Tria del ball o dansa de proximitat a georeferenciar.  Reconeixement de l’element sobre el terreny.
 2. Cerca d’informació bàsica del ball o dansa triada. Fonts primàries. Arxius locals, parroquials, comarcals i Nacional; Fonts secundàries: Escrites, orals (documents físics i/o en línia.
 3. Selecció de la informació, si s'escau amb la guia del mestre/professor.
 4. Tractament de la informació, per elaborar: breu descripció de l’element (síntesi), context de l’element, guió de l’àudio (català, castellà i anglès), categorització: Capes i categories, datació, selecció d’enllaços a vincular a l’element, redacció d’un article sobre l’element, en el format preestablert.
 5. Publicació dels continguts.
 6. Georeferenciació sobre el terreny.
 7. Enriquiment del punt amb: La breu descripció i el context, Els àudios, L’enllaç a l’article amb la informació ampliada. I opcionalment, enllaços a: article ampliat (obligatori), articles de referència (Wikipèdia), pàgines webs específiques, àlbums fotogràfics, vídeo, etc.

Autor

Vanesa Martín

Vanesa Martín

Escola Lledoner

Tecnologies Emprades

Android,iOS,Chrome

Paraules Clau

danses
Competència digital
competència artística
balls
música
noves tecnologies
MHM
Primària
Secund
Batxillerat
Cicles formatius
Educació d´aldults
cultura popular
transversal
multidisciplinar
Treball cooperatiu

Observacions

No disponible...

Comentaris

Pedro García del Río
Pedro García del Río
Va comentar el 12-02-2018
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Saber d'on Venim

Interessant proposta per coneixer les arrels dansaires del nostre patrimoni artístic.
Qui balla, guanya !


per escriure el teu comentari