GIMCANA DIGITAL 2017: ELS BOSCOS I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS

gener de 2017 Escola Carme Guasch i Darné
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Des de l'USEE hem preparat una gimcana digital sobre els boscos i la prevenció d'incendis per als alumnes de 4t. Hem escollit aquest tema perquè som una escola verda i aquest any se'ns demana treballar-ho a l'escola. Aquesta gimcana l'han creada els i les alumnes de l'USEE amb l'objectiu principal d'empoderar-se mitjançant l'ús dels dispositius mòbils per a la inclusió educativa. L'objectiu final és compartir les experiències i aprenentatges de tots els petits grups en una assemblea d'aula amb el grup-classe. Per realitzar les proves han de trobar dos arbres: un que els dóna informació sobre els boscos i la prevenció d'incendis i altre que els proposa un repte. Tot plegat mitjançant codis QR. Els QR els enllacen a una sèrie de vídeos en els quals uns avatars els donen la informació necessària i els videotutorials per superar la gimcana. Els i les alumnes d'USEE han creat tots els tutorials i els seus propis avatars, així com tots els vídeos enllaçats als QR. Les proves consisteixen en: 1ª Prova: crear endevinalles per descobrir productes que provenen dels arbres i saber de quin arbre s'obtenen. Per fer-ho utilitzen l'app Verbalizer Lite. 2ª Prova: gravar un vídeo explicant què ens aporta el bosc i de quina manera podem prevenir els incendis. 3ª Prova: crear un stop motion sobre els oficis del bosc o la prevenció d'incendis mitjançant l'aplicació PIC PAC. 4ª Prova: crear un conte en el qual el protagonista o l'escenari principal sigui el bosc mitjançant l'aplicació COM-PHONE STORY MAKER. 5ª Prova: resoldre una sèrie de trencaclosques amb els diferents tipus de boscos catalans i crear-ne un mitjançant les aplicacions: MY OWN PUZZLE i JIGSAW PUZZLE MAKER FOR KIDS. El rol dels alumnes d'USEE ha estat el de coordinadors i ajudants experts durant la realització de la gimcana. AVALUACIÓ: Els alumnes d'USEE avaluen als nens i nenes que vénen a realitzar la gimcana mitjançant un semàfor en el qual es pregunti: "com ho han fet?" (No assolit / Vermell, "Mig mig" / Taronja, Molt bé / Verd). Els nens i nenes quan acaben de realitzar la gimcana realitzen una diana d'autoavaluació. La mestra d'USEE avalua cada classe amb un KAHOOT (https://play.kahoot.it/#/k/c34624c3-7a1b-47ba-9952-aa00183396a8) per valorar si han après els continguts que els companys i companyes d'aula han compartit durant l'assemblea. A més a més els alumnes realitzen una darrera diana autoavaluativa per prendre consciència del que aprèn.

Objectius

 • Empoderar els alumnes d'USEE.
 • Potenciar el treball cooperatiu.
 • Aprendre a emprar apps noves i aprendre informació sobre els boscos i la prevenció d'incendis.
 • Fomentar una actitud de respecte vers a la diversitat, les noves tecnologies i la natura.
 • Compartir coneixements.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es presenten les apps proposades per la gimcana als alumnes d'USEE per tal que es familiaritzin i aprenguin a utilitzar-les: Buddy Pocke (creen un avatar cadascun dels alumnes d'USEE), Verbalizer Lite, PicPac, Com-Phone Story Maker, Jigsaw Puzzle Maker for Kids, My own puzzle, Recordable.
 2. Es treballa el tema dels Boscos i de la Prevenció d’Incendis a grans trets a partir del material “EduBosc” penjat al web: http://www.fundacioboscos.org/projectes/edubosc/aula de la Plataforma Educativa Forestal, i ho adaptem al nostre alumnat.
 3. Es reparteixen les informacions importants que hem extret del material sobre els boscos i la prevenció d'incendis, i a partir de l'avatar creat prèviament a la primera activitat, gravem vídeos amb els avatars dels alumnes d'USEE donant aquestes informacions i explicant quines proves hauran de realitzar els alumnes del grup-classe per superar la gimcana.
 4. Es crea el material necessari per realitzar les proves de la gimcana: videotutorials amb l'app Recordable, trencaclosques per la prova dels boscos (amb imatges de distints tipus de boscos catalans) amb les apps Jigsaw Puzzle Maker for Kids i My own puzzle.
 5. S'editen els vídeos amb qualsevol editor de vídeos (nosaltres hem utilitzat el "Movie maker") i es creen els codis QR per enllaçar tot el material audiovisual que hem creat.
 6. S'amaguen els codis QR als arbres, els quals hi ha de dos tipus: l'arbre informatiu (mitjançant els quals aprenen coses sobre els boscos i la prevenció d'incendis) i l'arbre de les mans (arbre en el qual està penjat el codi QR que els demana la prova a superar i que té els videotutorials per aprendre a resoldre-la).
 7. Llavors, s'inicia la gimcana amb el primer grup de 5 alumnes. Un cop el grup ha resolt la prova, s'autoavaluen com a grup amb una diana avaluativa. Els alumnes d'USEE els avaluen amb un semàfor. Llavors continua la gimcana amb el 2n grup, i així successivament fins que els cinc grups han passat.
 8. Un cop finalitzada la gimcana per tota la classe, ens reunim per fer una assemblea d'aula. Allà comparteix cada grup tot allò que ha après i explica en què consistia la seva prova. Llavors, un cop acabat això, la mestra d'USEE passa un Kahoot per avaluar els aprenentatges compartits. Els alumnes també realitzen una autoavaluació mitjançant una altra diana. Concloem l'activitat valorant l'experiència.

Observacions

La temporització depèn de les característiques de cada grup. En el nostre cas, hem dedicat 7 sessions per aprendre a emprar les apps i fer alguna creació des de l'USEE. Una sessió per treballar per sobre el material sobre els boscos i la prevenció d'incendis. Una sessió per repartir els tutorials i les informacions que havien de gravar amb els avatars. Una altra sessió per crear materials com trencaclosques. 4 sessions per gravar els avatars que ens donen la informació sobre els boscos i la prevenció d'incendis. 2 sessions per gravar els tutorials amb l'app Recordable. 1 sessió per editar els vídeos (tenint en compte que els alumnes d'USEE feien una petita edició, i la mestra d'USEE ho acabava d'editar). 1 sessió per enllaçar el codi QR als vídeos penjats al Youtube (els havia penjat la tutora d'USEE prèviament). 1/2 sessió per enllestir la gimcana i 1 sessió per cada petit grup que venia a fer la gimcana. Llavors li dedicavem 2 sessions seguides per fer l'assemblea d'aula i compartir aprenentatges i coneixements, així com per realitzar les avaluacions (Kahoot) i autoavaluacions, i la valoració de tancament. Una altra cosa a tenir en compte, és que també hem treballat amb tres apps que no he aconseguit enllaçar abans i són: RECORDABLE: http://recordable.mobi/ JIGSAW PUZZLE MAKER FOR KIDS: http://scottadelman.com/puzzle-maker-for-kids-create-your-own-jigsaw-puzzles-from-pictures/ MY OWN PUZZLE: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jcbsystems.myownpuzzle&hl=en

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari