Gimcana de Mesures

abril de 2018 Escola Mossèn Baldiri Reixach
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Ens plantegem treballar les matemàtiques de forma manipulativa i vivencial amb els nostres alumnes en un dels continguts de les matemàtiques més habituals i quotidians de la nostra vida diària com són les mesures. Alhora introduïm l’ús de les TIC a partir de l’ús de dispositius mòbils, espais web, codis QR i altres aplicacions que avui per avui ja són part essencial de les vivències dels nostres alumnes. Aconseguim així una doble motivació en l’activitat: l’ús i manipulació d’instruments de mesura i l’ús de les TIC. Massa sovint treballem conceptes de mesura només des de la perspectiva teòrica i fent conversions d’unitats que rarament faran servir a la vida real. Davant d’això ens plantegem aquesta gimcana, aquest treball de mesures per aprofundir i treballar la magnituds i les unitats que més utilitzaran en el seu dia a dia. L’objectiu principal de tot plegat és “ mesurar” tot jugant i utilitzant allò que habitualment ja tenim al nostre abast.

Objectius

  • Ser capaços de mesurar amb diferents instruments. Mesurarem diferents magnituds de l’entorn real amb un marge d’error raonable. Aprendrem a fer previsions dels resultats, ajustant-les cada cop més a la realitat.
  • Utilitzar dispositius mòbils (mòbils, tauletes i Chromebooks) Aprendrem a utilitzar algunes Google Apps i d’altres Apps dels dispositius mòbils (Pixlr). Reconeixerem els codis QR i utilitzarem Apps de lectura.
  • Resoldre amb èxit tasques que comporten esforç intel·lectual, polidesa i treball en equip.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Fase prèvia Es demana als alumnes que porti de casa objectes i aparells (nous i antics) amb els quals es pugui mesurar alguna cosa i que es puguin portar a classe. Han d’investigar amb la família com funcionen. Els demanarem qui disposa d’algun dispositiu mòbil amb connexió a Internet.
  2. Primera sessió Cada alumne explica als altres els diferents materials que han portat: el nom, per a què serveixen i com funcionen. Es munta una petita exposició a la classe. Es seleccionen els que es faran servir per al joc. La resta (els repetits, els que no funcionen o no ens són útils) es tornen cap a casa al cap de poc temps. Preparem els dispositius mòbils. Cal que tinguin connexió a Internet i una aplicació lectora de codis QR. També cal que el dispositiu tingui algun navegador Web. Es formen parelles i s’estableix qui portarà el dispositiu mòbil. Mostrem com funcionen els codis QR que ens portaran a un espai web on trobarem l’activitat de mesura a realitzar. Els alumnes respondran al qüestionari inicial sobre mesures: “Què en sé de les mesures?”
  3. Segona sessió i següents Es reparteix un full de resultats a cada alumne, on escriuran el nom i el del company. S’explica la mecànica del joc. Cada parella rep una targeta a l’atzar. Al full han d’escriure la pregunta i pensar i escriure una previsió del resultat (si és possible) Un cop fet això, s’aixequen i fan servir el material que considerin oportú. Quan tenen una resposta, l’han d’escriure, han d’endreçar el material i alçar la mà. El mestre els diu si la resposta és correcta o no; en cas afirmatiu els dóna una altra prova. Si no ho és, han de tornar a investigar. No rebran ajuda a menys que estiguin bloquejats, i serà en forma de petita pista. Tothom ha d’acabar satisfactòriament totes les proves. S’ha de parlar fluixet, desplaçar-se a poc a poc i ser molt acurats amb el material.
  4. Última sessió Es fa un col·loqui sobre el joc. Es comenten les proves que més agraden o les que costen més. És interessant que siguin capaços d’explicar les descobertes que han fet i el que pensen que han après. Finalment, cada parella inventa una prova nova. Les més originals s’incorporaran al joc.

Observacions

No disponible...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari