Geoplà

novembre de 2015 Escola La Mitjana
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L'App del Geoboard permet treballar la geometria plana a partir d'una vessant lúdica amb l'ús del geoplà. Mitjançant una metodologia constructivista l'alumne pot construir amb gomes elàstiques de colors, diferents formes geomètriques. Es poden treballar tots els continguts de la geometria plana: formes poligonals, perímetres, àrees, àngles, equivalència, semblança, teorema de Pitàgores, etc.

Objectius

  • Construir diferents models de figures lineals i planes.
  • Transformar figures geomètriques en d'altres conservant algunes característiques i variant-ne d'altres.
  • Comparar i classificar diferents figures geomètriques.
  • Reconèixer la forma, el perímetre, l'àrea, els costats i els vèrtex.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Experimentació i creació lliure.
  2. Comparació de les diferents figures formades entre els mateixos alumnes.
  3. Transformar una figura en una altra.
  4. Fer el comptatge dels seus vèrtex, costats, assenyalar la frontera i l'interior. Cercar el perímetre i l'àrea.

Observacions

Aquesta activitat es pot incorporar en els racons matemàtics complementant l'ús manipulatiu dels geoplans que es disposen a l'aula. En un grau més d'abstracció, es pot passar a paper les creacions realitzades amb l'app.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari