Gamifiquem l'aula a Primària!! L'Antiga Grècia: El viatge a Emporion

febrer de 2018 Escola La Vila
1 Comentari Mobile Learning Awards 2018
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
5 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte: “Gamifiquem l’aula a primària!! L’Antiga Grècia: el viatge a Emporion” és una proposta innovadora que s’adreça a alumnes de 4t, 5è i 6è i integra elements de patrimoni històric i artístic, com són les ruïnes d’Empúries. Mitjançant la gamificació, és a dir el joc, s’arriba a l’alumnat de manera motivadora i personalitzada. L’alumne esdevé el protagonista d’una gran aventura i quan supera els reptes proposats, aconsegueix punts que li serviran per millorar la seva classificació amb l’objectiu final del joc: passar de ser un esclau a ser un súper atleta. Els elements gamificadors són presents al llarg de tota l’aventura: l’avatar serà el seu personatge, les cartes del destí triades a l’atzar, les insígnies s’aconsegueixen en assolir unes puntuacions determinades, el quadernet d’atleta, els missatges secrets, els concursos... Amb aquesta proposta l’alumnat treballa i evoluciona amb les noves tecnologies, les quals esdevenen un mitjà d'aprenentatge competencial per assolir els continguts curriculars.

Objectius

 • Conèixer aquells aspectes bàsics de la cultura clàssica grega: societat i civilització, organització de la ciutat, art, lleure i monuments, religió...
 • Aprendre a planificar i organitzar en grup un viatge a través del Mar Mediterrani tenint en compte el context històric de la Grècia clàssica.
 • Introduir els alumnes en la mitologia clàssica grega a partir de desxifrar codis secrets, enigmes i jocs de llengua per aconseguir avançar en els objectius del joc.
 • Saber utilitzar adequadament diferents eines TAC: Google Classroom, Google Maps, Padlet, Kahoot, formularis de Google, generadors d'avatars, chromebooks...
 • Potenciar el treball en grup cooperatiu assignant a cada alumne un rol: coordinador, secretari, portaveu i organitzador de material.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Els alumnes són els protagonistes d'una gran aventura ambientada en l'època clàssica grega i hauran de resoldre una missió superant 5 reptes. Segons l’èxit en la resolució s’acumularan més o menys punts i l’alumne podrà progressar en una classificació i arribar a assolir el rang final, que és arribar a ser un Súper Atleta. Com a referència utilitzen una web (WIX).
 2. REPTE 1: QUI SOM? (50 punts) En aquest repte cada alumne tria el pseudònim que vol fer servir al llarg del projecte i dissenya el seu avatar. Les activitats aniran encaminades a que els alumnes es coneguin entre ells per formar els 4 grups de treball cooperatiu. Un cop constituïts els grups, es contempla que investiguin sobre l’origen i les característiques principals de la polis escollida.
 3. REPTE 2: PREPAREM EL VIATGE A EMPORION (75 PUNTS) Els alumnes han de planificar i organitzar un viatge cap a Emporion a través de la Mediterrània tenint en compte que es troben al Segle IV a.C. i per tant hi ha una sèrie de condicionants pel que fa a desplaçaments, itineraris, provisions... Prèviament se situen en el context a través d'un mapa i el treball resultant el presentaran a través de la plataforma del Classroom.
 4. REPTE 3: EL MISSATGE SECRET (90 punts) Els alumnes fa uns dies que naveguen quan, de sobte, apareix una criatura mitològica que ve de part del Déu Posidó i porta un missatge secret que els alumnes hauran de desxifrar per continuar el viatge. Aquest repte va associat a diferents activitats lingüístiques: endevinalles, enigmes i jocs de paraules.
 5. REPTE 4: INVESTIGUEM SOBRE ELS GRECS (200 Punts) Es proposa als alumnes un treball de recerca d'informació d'aspectes bàsics sobre els grecs: societat i civilització, organització de la ciutat, art, lleure i monuments, religió... Aquesta informació l'hauran d'organitzar en un Padlet, exposar-la als altres grups i coavaluar el treball a partir de formularis Google. En una altra activitat es proposa organitzar a través d'un Kahoot un concurs amb les preguntes sobre els continguts dels aspectes exposats al Padlet.
 6. REPTE 5: EXPLOREM EMPORION (70 Punts) Els alumnes es converteixen en petits exploradors i també en investigadors fent servir els cercadors d'internet per aconseguir unes informacions molt concretes. Prèviament hauran visualitzat uns vídeos que els hi serviran de guia per a realitzar aquest treball. Una altra activitat que comporta aquest repte és una geolocalització: visita virtual per les ruïnes actuals a través del Google Maps amb l'objectiu de cercar unes imatges concretes.

Observacions

Amb aquest projecte, que es pot seguir a través de la web https://mvila232.wixsite.com/antigagrecia es fomenta un tipus d’ensenyament actiu, lúdic i cooperatiu, on els alumnes participants són els autèntics protagonistes dels seus aprenentatges, facilitant alhora l’atenció a la diversitat.

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 20-02-2018
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Gamificació a primària

Des de fa un parell d'anys, no parem de sentir parlar de gamificació. Si voleu començar a treballar amb aquesta estratègia, aquí en teniu un bon exemple.


per escriure el teu comentari