Flipped class: Del "cole" a la universitat!

gener de 2020 Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Classe inversa
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

El projecte consisteix en que el grup de 6è de l'escola dugui a terme una sessió (masterclass) de programació amb Scratch a un grup d'estudiants universitaris del grau de mestre. El projecte comprèn des de l'organització dels trajectes d'anada i tornada amb transport públic (horaris, cost, combinacions) o la redacció de l'autorització necessària per part de les famílies, fins a l'organització de la sessió que es realitzarà a la universitat. Val a dir que el "públic objectiu" de la masterclass es pot adaptar a les possibilitats de cadascú: ho podríem fer a les famílies, als companys d'un altre curs o cicle, a l'escola del poble del costat, etc.

Objectius

  • Implicar-se en un projecte relacionat amb la programació.
  • Aplicar els coneixements de programació adquirits en una activitat significativa.
  • Establir una primera presa de contacte amb la institució universitària.
  • Organitzar un desplaçament emprant el transport públic.
  • Utilitzar els entorns de treball col·laboratiu.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Introducció al projecte/repte: Es presenta als alumnes de CS el projecte, se'ls hi dóna trasllat dels objectius i se'ls hi explica de manera clara, que se n'espera de la seva participació així com els criteris d'avaluació que es tindran en compte. S'organitzen els diferents grups de treball.
  2. Preparar el desplaçament: Els alumnes coneixen la ubicació de la facultat de magisteri i valoren quin és el mitjà de transport més adient per arribar-hi. Han d'elaborar un pressupost del cost de la sortida (full de càlcul de Google) i intentar trobar fórmules de finançament.
  3. Preparar la sessió d’Scratch: Els alumnes preparen una proposta/repte per presentar als estudiants universitaris. Han de preveure’n la solució i experimentar-la per tal de poder estar preparats per donar resposta a possibles dubtes que es presentin. Poden preparar material de suport.
  4. Realització de la “sessió magistral”: el dia convingut, el grup de CS acompanyats de dos mestres, es desplaçaran a la facultat de magisteri per tal de culminar el projecte amb la impartició de la sessió de programació.
  5. Valoració: Es farà una coavaluació dels ítems establerts.

Autor

Enric Casasayas Llurba

Enric Casasayas Llurba

Escola Sant Sebastià - ZER Atzavara

Paraules Clau

Scrath
projectes
interdisciplinari
aprenentatge significatiu

Observacions

Destaquem especialment l'empoderament que aquest projecte ha generat en l'alumnat que l'ha dut a la pràctica. Descobrir-se capaços de transmetre coneixement a un grup d'estudiants de la universitat ha generat un reforç molt positiu de la seva confiança i autoconcepte.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari