Figures del pessebre: de 2D a 3D.

novembre de 2018 Escola Sant Salvador d'Horta
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Activitat STEAM realitzada amb alumnes de P5, en què es promou el descobriment de les figures del pessebre finalitzant amb el disseny i impressió de les figures del pessebre en 3D. Les TAC permeten que l'alumnat desenvolupi un paper actiu i sigui el protagonista dels seus aprenentatges, possibilitant descobertes, experimentació, manipulació, entre d'altres aspectes tot estimulant la recerca, el pensament creatiu, la curiositat i la motivació. Per tant, a partir d'aquest projecte, s'ha fomentat el desenvolupament d'habilitats cognitives afavorint l'expressió i l'enginy.

Objectius

 • Conèixer les figures del pessebre.
 • Aproximar-se al disseny i impressió 3D: passar del disseny en paper/pantalla a la realitat.
 • Potenciar la creativitat de l'alumnat a partir del treball col·laboratiu.
 • Ser capaç de resoldre reptes i problemes de forma lògica, ordenada, senzilla, creativa i eficaç.
 • Fomentar el coneixement de les TAC com una eina més de treball.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Es presenta als alumnes l’objectiu d’aquesta activitat. Es pregunta als alumnes què coneixen sobre el pessebre: si el munten a casa, si coneixen les figures, si saben què és,... Es genera un debat a l'aula. En acabar es fa un llistat de figures que coneixen. Els alumnes analitzaran quines figures hi falten a partir de dues cançons: Les figures del Pessebre i El pessebre Màgic.
 2. Reproduïm les diferents figures del pessebre amb els alumnes del grup, fem cerca de pessebres, es parla també de l'existència dels "Pessebre Vivent", n'escrivim els noms. Posteriorment es porten diferents figures del pessebre fetes amb diferents materials: fang, plàstic, fusta,... I es proposa construir-ne un (com el farem, amb quins materials, quines figures,...)
 3. Es comença a dibuixar les figures en 2D, és a dir, sobre paper. Cada alumne és responsable de fer un element del pessebre: construccions: (pou, pont, establia,..), animals, persones,... Cadascú explica quines figures ha dibuixat. En acabar, la docent els genera una qüestió: com es podria fer per tal que les figures que han dibuixat al paper fossin reals? És a dir que les poguessin tocar, que tinguessin volum. S'inicia una conversa en què l'alumnat fa una pluja d'idees on surten diferents propostes: amb fang, amb ordinador, amb cartró, retallant el paper i enganxar-lo a una fusta,...
 4. En iniciar la sessió, treballen amb una app (DOODLE3D) i se'ls demana que dibuixin una casa i en acabar analitzen què ha succeït. Descobreixen la funció d'aquesta APP i acaben relacionant-la amb la pregunta de la sessió anterior. Amb aquesta APP no és necessari tenir coneixement específics per començar, així que és perfecte per a nens i nenes que se’ls pretén iniciar en el disseny i la impressió en 3D. Per tant, tots els alumnes poden crear el seu primer disseny 3D, a partir del dibuix en 2D i per aquells alumnes NESE es treballa a partir d'una fotografia per adaptar-los el treball i que el puguin desenvolupar com tot l'alumnat.
 5. A partir dels dibuixos de les figures del pessebre realitzats i utilitzant l'APP es dissenyen i s'elaboren totes les peces transformant-les en 3D. Amb els alumnes NESE es fa el treball a partir d'una fotografia inserida a l'APP. Posteriorment, amb l'ajuda de la docent s'exporta cada peça a STL per a poder-les imprimir en 3D.
 6. En petits grups es coneix el procediment de la impressió a 3D i s'acaba el projecte fent el muntatge del pessebre i valorant l'experiència amb els alumnes de P5.

Autor

Cristina Pórtulas

Cristina Pórtulas

Escola Sant Salvador d'Horta

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Impressió 3D
treball en equip

Observacions

Considerant que el centre és d'alta complexitat, cal destacar que aquesta activitat s'ha desenvolupat en horari lectiu amb mitjos grups. Per tant, tot l'alumnat ha tingut accés als dispositius mòbils. El nostre alumnat es troba en un entorn en què existeix la tecnologia però poden desconèixer-ne el funcionament i la utilitat real en determinades ocasions. Per tant, des del centre se'ls pretén ajudar a conèixer-ho i entendre-ho.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari