Fes-te la festa!

setembre de 2018 Vedruna
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

"Fes-te la festa!" és un projecte interdisciplinar dut a terme a Cicle Inicial que intenta donar resposta a una problemàtica real del nostre poble. Involucra als i les alumnes en la comunitat on viuen buscant respostes i solucions mitjançant la tecnologia com a eina per resoldre la següent pregunta marc: "Com és que la gent marxa per la Festa Major de Ripoll?". A través de l’ús de diverses eines digitals hem pogut canviar i millorar el nostre entorn passant de ser simples consumidors a creadors de continguts.

Objectius

  • Fomentar la participació dels i les alumnes en la vida del poble i que aprenguin a trobar solucions d’una manera creativa, amb emprenedoria i iniciativa per dinamitzar la Festa Major del poble.
  • Dur a terme una investigació a partir del plantejament de qüestions i problemes rellevants de l’entorn, mitjançant el treball cooperatiu, l’experimentació i l’ús de diferents fonts d’informació i de les tecnologies digitals.
  • Afavorir l’intercanvi intergeneracional per aproximar i compartir vivències i coneixements entre generacions.
  • Estudiar profundament un fenomen per poder participar activament en una transformació social provocada pels propis alumnes.
  • Usar les noves tecnologies com a recurs per trobar respostes i com a gamificació de l’aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Fase d’exploració: Estudi del nostre poble (12 sessions). Primera pluja d’idees i coneixements previs a partir de la pregunta marc: Com és que la gent marxa per la Festa Major de Ripoll? El primer pas va ser conèixer el poble ubicant-nos en el plànol a través de Google Maps, Google Earth i la geocalització de diferents punts del poble. A continuació, vam crear un Padlet de les diferents tradicions i festes de la vila ubicant-les en el calendari. Per atendre a la nostra temàtica, vam començar a treballar la Festa Major fent un recull dels actes que s’hi duien a terme conjuntament amb una presentació de cadascun i la seva localització habitual pel poble. Per posar a prova tots aquests aprenentatges, seguint el programa de la festa del 2018, vam crear recorreguts pels diferents actes amb els nostres robots: Dash, Albert i Blue Bot.
  2. Fase d’exploració: Com era la Festa Major abans? (16 sessions). Vam fer un viatge al passat analitzant programes, cartells i fotografies antigues proporcionades per l’Arxiu Històric usant hyperdocs per guiar, seqüenciar i aconseguir un treball autònom. Alhora vam crear i interpretar gràfics amb Google Sheets per conèixer els actes que abans es realitzaven. A més, vam fer una entrevista als nostres avis i àvies per conèixer més detalls sobre la Festa Major del passat. Per agrair-los-hi, vam recrear amb CoSpace el circ que es feia a la seva època. Per copsar les conclusions d’aquesta fase, vam recopilar tota la informació amb Flippity (timeline) i vam crear l’evolució de la festa amb Toontastic.
  3. Fase d’exploració: Què passa actualment? (9 sessions). Per conèixer què fa la gent del poble per Festa Major vam sortir al carrer a fer una enquesta prèviament creada amb Google Forms. Per entendre qui s’ocupa de preparar la festa vam idear un organigrama de l’Ajuntament amb el Cacoo i vam fer-li una entrevista a un membre de la Comissió de Festes. En vam extreure conclusions que ens van permetre verificar les nostres hipòtesis i aconseguir estar més a prop de la nostra gran pregunta.
  4. Fase de creació: Què podem fer perquè la gent no marxi per Festa Major? (9 sessions). Primer vam fer una pluja d’idees amb el WorldCloud per decidir, entre tots, quines propostes seleccionàvem. Finalment vam idear un eslògan per conscienciar a la població, una gimcana digital amb Actionbound, una exposició d’atraccions amb Lego Wedo, un mapping amb Projection Mapper, disseny de cartells amb el Canva i la gravació d’un pregó de la festa.
  5. Fase de difusió (5 sessions): Presentació de les propostes a la Comissió de Festes de Ripoll, juntament amb els resultats de tot l’estudi, amb la intenció de poder aportar solucions i idees pel poble. Difusió, també, a les famílies a partir d’una exposició i la visualització del portafoli digital de cada alumne amb el recull de sensacions i recursos que, al mateix temps, ha servit per la reflexió personal i l’autoavaluació.

Observacions

Tractar una problemàtica real de la nostra societat ha fet que els i les alumnes se sentin més seu el poble i puguin contribuir en la seva millora. Hem necessitat la cultura tradicional per crear una nova realitat que també forma part de les nostres arrels, ja que hem estudiat el passat analitzant-ne els efectes del present. Com a mestra, he aconseguit que els nens i nenes s’hagin sentit importants, protagonistes del seu propi aprenentatge passant de ser simples consumidors a creadors de continguts a través de la tecnologia. La resposta a la nostra pregunta no només es materialitza en un augment de participació als actes de la Festa Major, sinó que també té els seus efectes emocionals, ja que tots els que hi hem participat hem sentit més la pertinença al poble, la il·lusió de crear realitats i la importància de viure la festa junts.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari