Fent camí...

juny de 2019 Escola Joaquim Ruyra
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge Servei
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La proposta ha consistit a crear un producte cultural i de salut dirigit a les persones de la tercera edat. Aprofitant el fantàstic patrimoni cultural de la nostra localitat, amb relació a les ermites, i la seva ubicació (centre històric, turó de Sant Joan, turó de Santa Bàrbara, Cala de Sant Francesc...), l'alumnat ha fet una descripció física i històrica de cada una d'elles acudint a fonts primàries (Arxiu Municipal de Blanes) i secundàries (Aitor Roger, historiador de Blanes, i coneixedor d'experiències i anècdotes transmeses de manera oral per àvies i avis de Blanes). Un cop redactats els textos, l'alumnat els va gravar davant de cada ermita. També varen fotografiar els espais per i, a més, es varen llegir uns textos "Goigs de les ermites de Blanes" escrits pel besavi d'un alumne de la classe. Tot plegat, ho vàrem incloure en la plataforma Mobile History Maps. Un cop creat aquest producte calia fer-lo arribar al públic objectiu: gent gran. Amb aquest propòsit vàrem anar a explicar tot el nostre projecte al Casal d'avis Benet Ribas i a presentar-los la ruta Fent camí. Un cop presentat, l'alumnat va ajudar als més grans a descarregar-se l'aplicació al seu mòbil i com utilitzar-la. Finalment, els vàrem convidar a realitzar-la. L'intercanvi generacional i les interaccions que es varen produir van omplir a uns i altres d'alegria i satisfacció; uns i unes se sentien atesos i agraïts per pensar-hi en ells i elles (creuen ser un col·lectiu oblidat); els i les altres emocionats per fer feliços, a través de la cultura local i la millora de la salut, als i les més grans). L'experiència va ser tot un èxit!

Objectius

 • Identificar les diferents fonts d’informació (primàries i secundàries) i utilitzar-les adequadament en les seves produccions.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. SESSIÓ 1. Despertar la curiositat i interès de l’alumnat. BreakOut. Presentació del projecte a partir d’un repte: podem ajudar a la gent gran a ser més feliç? Creació equips de treball per la tasca de coneixement històric. Assignació rols. Compromisos grupals/individuals. Presentació: tasques concretes i criteris d’avaluació.
 2. SESSIÓ 2. Activació coneixements previs. Porten de casa un mapa conceptual (foto seus avis/àvies+ què fan en el seu temps lliure). Incloem nova alternativa: la ruta fent camí. Visualització d’imatges de les ermites locals. Rutina de pensament: PENSO, M’INTERESSA, INVESTIGO.
 3. SESSIÓ 3. Planificació dels textos I. Automatització del procés d’escriptura (metalingüística). Lectura d’exemples de descripcions d’un element i còmic. Extraiem característiques (organització + lingüístiques) per diferències i similituds. Diagrama de Venn. Rúbrica.
 4. SESSIÓ 4. Planificació dels textos II. Font primària: visita a l’Arxiu Municipal. Equips cerquen informació sobre la història + descripció de l’ermita. Font secundària: expert, l’historiador i tècnic de l’Arxiu explica anècdotes de cada ermita obtingudes per transmissió oral.
 5. SESSIÓ 5. Producció dels textos. Acabar de completar informació amb cerca per Internet. Tècniques: cerca paraules clau, procedència de la font (fiabilitat). D’acord amb planificació prèvia, elaboració de la descripció física (text descriptiu), històrica.
 6. SESSIÓ 6. Producció dels textos. Continuar amb l’elaboració dels textos. Tècnica Puzle: posada en comú experts altres equips. Retorn equip base per explicació a membres grup.
 7. SESSIÓ 7. Revisió dels textos. Correcció ortogràfica: ús de diccionaris. Coavaluació i autoavaluació amb la dinàmica + -, I ARA QUÈ? Reescriure. Autoavaluació pràctica escriptura (inclou llenguatge no sexista).
 8. SESSIÓ 8. Presentació plataforma MOBILE HISTORY MAPS. Comprensió lectora sobre la plataforma a partir de preguntes convergents i sobretot, divergents. Base d’orientació text descriptiu.
 9. SESSIÓ 9. Preparació vídeos. Rúbrica (prosòdia i aspectes no verbals). Pràctica de l’expressió oral. Coavaluació, dues estrelles i un desig.
 10. SESSIÓ 10. Gravem vídeos: visitem ermites + gimcana. Famílies. Fem la ruta + gravem vídeos en cada ermita + fem lectura literària + fem fotografies. Mentre grups graven vídeos, la resta escolta i respon preguntes de gimcana. Col·laboració de les famílies.

Autor

Eva Carme Delgado Gracia

Eva Carme Delgado Gracia

Escola Joaquim Ruyra

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Ermites Blanes
Fent camí

Observacions

SESSIÓ 11. Grups d'experts resolen gimcana. Nous grups temporals: grups d'experts. Cada expert/a de cada ermita es junta i formen nous equips (4 equips x 6 persones). Comparteixen sabers + correcció respostes de la gimcana. SESSIÓ 12. Introduir dades en plataforma MHM. Creació de la ruta. Equips escriuen els textos en la plataforma MHM + inclouen vídeos + fotos + àudios. SESSIÓ 13. Presentació de la ruta a Casals d’avis/àvies. Presentació de la ruta amb la plataforma MHM. Alumnat ensenya a àvies i avis a utilitzar l’APP MHM SESSIÓ 14. Reflexió final. Donem resposta a la pregunta inicial. Diana d’Autoavaluació: treball en equip i aportacions personals. QUIZZIZ amb preguntes del procés d’aprenentatge + contingut. Rutina de pensament: ABANS - DESPRÉS de crear la ruta. Carpeta d’aprenentatge amb el procés i productes obtinguts.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari