Fem una App entre 3 cicles formatius

maig de 2018 Escola Professional Salesiana
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta de la creació d'un projecte interdisciplinar entre tres famílies professionals de Grau Superior: Administració i Finances, Arts Gràfiques i Informàtica del mateix centre educatiu, amb l'objectiu de conèixer tot el cicle de vida de creació, disseny i comercialització d'una App. Hi participen 58 alumnes distribuïts en 7 equips de treball. Ells decideixen la temàtica de la seva app amb l'únic requisit que fos de caràcter social. Els equips es van crear amb activitats de creació de grups (roleplay, test de Belbin) i els alumnes van decidir la metodologia de treball, les eines a emprar i com s'organitzaven. El projecte durava tot el curs acadèmic, tot fent una presentació pública dels treballs abans de Nadal i a final de curs, amb la presència d'altres companys del centre, l'equip directiu i representants d'institucions. Cada grup havia de generar una pàgina web on anaven penjant tota la documentació creada durant el procés de treball: objectius de l'app i funcionalitat, briefing, identitat visual, pòster publicitari, disseny de mockups, vídeo promocional, Appbranding, pressupost de l'aplicació, model de monetització, Appmarketing, ASO i programació de l'App. Tres grups van ser seleccionats com a finalistes del concurs mSchools Student Awards 2018, modalitat App Education.

Objectius

 • Formar professionals capaços d’identificar oportunitats de mercat, conceptualitzar models de negoci i crear i dissenyar solucions al voltant de la tecnologia “Mobile”.
 • Capacitar professionals per treballar en àrees de negoci “Mobile”
 • Formar futurs especialistes per fer del “Mobile” una font de competitivitat i de diferenciació de les empreses.
 • Adquirir nocions tècniques bàsiques amb l’objectiu clau d’establir una comunicació fluida i clara amb l’organigrama tècnic de les empreses.
 • Oferir una visió de les eines i processos habituals per al desenvolupament d’una app.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1.- Formació dels equips, decisió de l'app a desenvolupar i elaboració d'un contracte amb la normativa interna de gestió de l'equip. Temporització: del 20/09/2017 al 04/10/2017.
 2. 2.- Briefing de l'app. Inclou l'explicació acurada de la idea de l'aplicació, les seves característiques i funcionalitats, la determinació del públic objectiu i l'elaboració del pressupost necessari per crear-la. Temporització: del 05/10/2017 al 08/11/2017
 3. 3.- Disseny dels mockups de l'app (amb storyboard inicial), construcció de la pàgina web de l'aplicació (on es penjarà tota la documentació) i elaboració d'un vídeo promocional per vendre l'app. Temporització: del 09/11/2017 al 13/12/2017
 4. 4.- Presentació en públic de la primera part del projecte. Temporització: 20/12/2018
 5. 5.- Determinació del model de monetització de l'app i de les fonts de finançament necessàries per asolir el pressupost. Realització d'un pòster publicitari i revisió de la pàgina web. Programació de l'app. Temporització: del 10/01/2018 al 28/02/2018
 6. 6.- Appbranding (estratègies per construir una comunitat al voltant de l'app. Elaboració de la memòria (descripció de la idea, elements gràfics que mostrin el funcionament de l’aplicació i la previsió del model de negoci). Programació de l'app Temporització: del 01/03/2018 al 11/04/2018
 7. 7.- Elaboració del pla d'appmarketing i de les tècniques d'ASO per posicionar l'app a les appstores. Revisió definitiva del vídeo promocional i de la pàgina web. Finalització de la programació de l'app (entrega de l'arxiu APK). https://g1apps.sdslab.cat; https://g5apps.sdslab.cat; https://g2apps.sdslab.cat ; https://g3apps.sdslab.cat ; https://g6apps.sdslab.cat Temporització: del 12/04/2018 al 09/05/2018
 8. 8.- Assaig general i presentació pública definitiva dels projectes a l'auditori del centre educatiu. Temporització: del 16/05/2018 al 23/05/2018
 9. 9.- Autoavaluació i coavaluació final del projecte. Temporització: dia 30/05/2018

Autors

Plácido Béjar Rodríguez

Plácido Béjar Rodríguez

Escola Professional Salesiana
Sergi Carreras i Sala

Sergi Carreras i Sala

Escola Professional Salesiana

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

interdisciplinar
ABP
emprenedoria
multicicle
utilitat social
innovació educativa

Observacions

Era la primera vegada a l'escola que juntàvem en un projecte alumnes de tres especialitats. Això va suposar un repte a nivell organitzatiu, de coordinació de professors , d'aules, d'horaris. Els alumnes no es coneixen, en el projecte estava tot per fer (inclòs el desenvolupament de la programació del mòdul) i vam decidir que fossin els propis alumnes els que agafessin les regnes de l'execució. Vam aconseguir que amb només dues hores a la setmana els alumnes s'impliquessin d'una forma espectacular, tot aconseguint superar les nostres i les seves expectatives. Els treballs finals van tenir una qualitat fora del normal i això ens va permetre poder-nos presentar al concurs en condicions. Els alumnes van valorar molt positivament l'experiència, tant pel que fa al projecte com pel que fa al treball en grup i als companys, i van realitzar una coavaluació final que ens va ajudar a perfilar la nota. Els professors vam aprendre a treballar coordinadament amb perfils d'alumnes diferents als de les nostres especialitats, obligant-nos a obrir la manera d'enfocar les classes, la metodologia de treball, els temps i els espais. Ens vam veure molt recoltzats pel centre i per les institucions educatives a l'hora de dur a terme aquesta experiència innovadora.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari