FEM UN TOMB!

març de 2017 Institut Vil·la Romana
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Matèria
Tecnologia
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge basat en problemes
1 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Creació d'una ruta virtual 360º del nostre institut pels alumnes nouvinguts a 1er de la ESO.

Objectius

 • Assolir la capacitat de desenvolupar-se en la Societat de la Informació
 • Explotar el potencial de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en totes les àrees i àmbits de l'ensenyament i d'aprenentatge.
 • Desenvolupar actituds positives per l'aprenentatge. Autonomia personal.
 • Adquirir actituds de recerca. Potenciar el coworking.
 • Aprendre a utilitzar Apps i programes informàtics treballant en equip.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Sessió 1: (55') 1.1.Es planteja el repte "Ruta Virtual de l'institut" per portes obertes i alumnes nouvinguts al centre. 1.2.Es parla de: "realitat augmentada" vs "realitat virtual" i "giroscopi". 1.3.Es descarrega l'App "Google Street View" i amb l'ajuda del projector des del mòbil de professor, s'ensenya com s'utilitza l'aplicació. 1.4.Es fan les primeres fotografies lliures per grups d'alumnes.
 2. Sessió 2: (55') 2.1.Per grups ja fets el dia anterior es designa un representant. 2.2.Brainstormig: Es demana als alumnes quines (i tipus) fotografies de l’escola els agradaria que formessin part de la ruta virtual. Es fa una llista per grup. 2.3.El professor elabora una taula a la pissarra: "Aules" "Espais públics" "Espais privats" " Activitats" s'omple amb el que diu el representant de cada grup. 2.4. Un cop plena la taula, es decideix què és viable i què no (per exemple, els crèdits de síntesi és difícil que surtin a un tour virtual). 2.5.Un cop tenim la taula en ordre, es decideix quines fotografies faran cada grup. 2.6. Un cop cada equip sap les aules o espais que s’han de fotografiar, es mostra la rúbrica que s’utilitzarà per l’avaluació de l’activitat. Activitat auto-avaluable i de companys de grup. ** S’avisa prèviament al claustre de professors que alumnes de la ESO passaran a fer fotografies esfèriques durant aquesta setmana.
 3. Sessió 3: (1h30') 3.1.- El professor fa esment a algunes fotografies rebudes durant la setmana. En mostra alguna de correcte i d’altres que s’haurien de millorar. 3.2.- Deixa altre cop uns dies per poder millorar les fotografies fetes. 3.3.- Les fotografies considerades correctes, el professor les ha enviat a un Drive i compartit amb el cap de cada grup. Així tota la classe té accés a totes les fotografies. 3.4.- El professor demana que tots els membres de la classe, descarreguin al seu ordinador personal totes les fotografies del Drive compartit. Cada cap de grup haurà de compartir amb el seu equip la carpeta Drive. 3.5.- Les esfèriques s’han de guardar a una carpeta a l’escriptori i si cal canviar-hi el títol de manera que cada membre sàpiga de quina fotografia es tracta cada una. 3.6.- Cada alumne es dóna d’alta el programa Paneek.net (el professor mostrarà com fer cada pas a través del seu ordinador i projectat al canó de l’aula). Es mostra com es carreguen les fotografies al programa (paneek.net) Es carreguen les fotografies que es consideren correctes.
 4. Sessió 4: (55') Sessió de resolució de dubtes. 4.1.- Es fa un petit repàs del funcionament del programa. 4.2.- Es deixa que experimentin amb les seves esfèriques durant tota la sessió.
 5. Sessió 5: (1h 30') Creació del Tour 5.1. El professor mostra el programa a través del projector de la classe. 5.2.Mostra la opció on han d’entrar: “your tours” i “create tour”. Es seleccionen les fotografies que vols que formin part del tour. 5.3. S'ensenya com es realitza un tour i quins tipus de tour es poden fer.
 6. Sessió 6: (1h 30') Creació del Tour 6.1.El professor mostra el programa a través del projector de la classe. I fa un petit repàs del que es va veure l’altre dia. Recorda com accedir al programa i entrar a les rutes. 6.2.- Es deixa la sessió de classe perquè elaborin la seva ruta virtual.

Observacions

PUNTS POSITIUS DEL PROJECTE: Un bon ús de les aplicacions que s’han ensenyat. Responsabilitat a l’hora de treballar en grup. Ordre. Metodologia diferent d’aprenentatge i per tant una motivació per l’alumnat. Interès de formar part d’un projecte que serà vist per pares de famílies interessades en el nostre institut. Presa de decisions col·laborativa. Solució als dubtes entre l'equip. Entendre el concepte de ruta virtual (vs. realitat augmentada) Una ruta ha de ser endreçada i que tingui sentit. Treballar en ordre i silenci a l’aula. Aprenentatge entre iguals. Presentació del projecte davant de tot l'institut. Ús del projecte per properes portes obertes. AQUEST PROJECTE VA SORGIR DEL PILOTATGE A EDUHACK 1a EDICIÓ DE - L'ESCOLA AUGMENTADA- ENS VAM UNIR AL PILOTATGE, JA QUE LA IDEA DE MOSTRAR ALS PARES DELS NOUS ALUMNES COM ES TREBALLA AL DIA A DIA EM VA CRIDAR MOLT L'ATENCIÓ. VAIG SEGUIR EL FIL CONDUCTOR DE LA IDEA PERÒ EM VAIG DECANTAR PER FER-HO VIRTUAL EN COMPTES DE AUGMENTADA. TAMBÉ CAL DIR QUE ES VA COMPTAR AMB UNA MÀQUINA DE FOTOGRAFIAR 360º RICOH THETA PER FER LES FOTOGRAFIES QUE AMB LA CÀMARA DEL MÒBIL SON DIFÍCILS D'ACONSEGUIR.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari