Fem resums amb la prehistòria

gener de 2015 Escola Anselm Clavé
0 Comentaris
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Amb el tema de medi com a eix vehicular, els/les alumnes aprenen a fer resums i mapes conceptuals. Tot plegat amb treball cooperatiu i fent servir diverses aplicacions mòbils. A més, s'ho passen bé fent de mestres. Més informació: http://jhuarte.wix.com/fem-resums

Objectius

 • Aprendre a fer un bon mapa conceptual i un resum posterior amb les pròpies paraules, després d'haver extret les idees importants d'un text.
 • Conèixer diferents eines TIC i treballar amb elles amb tauletes digitals (Mindomo, Edmodo, Google Drive, Kahoot!, Popplet)
 • Aprendre els continguts propis del tema de medi de la prehistòria a partir del qual es vertebra tota la feina.
 • Aprendre a preparar una avaluació pels altres grups en diferents formats, entre ells Kahoot! i Formularis de Google.
 • Aprendre a reflexionar sobre la feina feta i el grau d'assoliment dels objectius.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Lectura, subratllat i anotació de paraules al marge d'un text en comú (introducció a la prehistòria). Creació en grup classe, d'un mapa conceptual amb Mindomo a la pissarra digital.
 2. Lectura, subratllat i anotació de paraules clau al marge d'un text individualment. Cada grup, dels tres creats, ho fa amb un text donat sobre una de les tres grans etapes de la prehistòria (Paleolític, Neolític i Edat dels metalls).
 3. Posada en comú del subratllat i paraules clau en grup.
 4. Elaboració en grup del mapa conceptual. Primer fan un esborrany. Comprovar que els connectors ens porten a deduir el que explica el text original. Finalment ho fem amb Mindomo o Popplet tot decidint quin format li donem per fer-lo vistós.
 5. Elaboració d'un resum individual a partir del mapa conceptual fet. Posada en comú i redactat conjunt després de veure quina és la millor manera d'explicar-ho.
 6. Escriure el text creat a Google Documents del Google Drive. Tots els enllaços per poder treballar queden compartits al compte personal d'Edmodo de cada alumne. També hi compartim documents finals.
 7. Els documents finals dels tres grups es comparteixen amb la resta de companys/es per poder ser estudiats. Cada grup s'encarregarà de l'avaluació del la resta de companys/es. És per això, que preparen 10 preguntes amb quatre respostes (una correcte).
 8. Fem servir les preguntes creades a dos qüestionaris elaborats amb Kahoot! i amb Formularis de Google.
 9. En tres dies (un per cada etapa de les treballades), fem l'avaluació dels altres grups. Cada dia es fa: - El formulari de Google amb les preguntes creades. - Omplir els buits (que el grup decideix) del mapa conceptual que van compartir amb els/les avaluats/des. - Escollir, sobre tres imatges, la que correspon a l'etapa d'aquell dia. Justificar quines són les raons que fan pensar que l'etapa és la que han contestat. - Respondre tots junts el qüestionari elaborat amb Kahoot! per donar per tancada la diada d'avaluació de l'etapa.
 10. Recull de dades dels resultats de tots els/les nens/es i/o correcció de la redacció i dels buits omplerts al mapa conceptual. Reflexió i rúbrica final del que hem aprés.

Autor

Jordi Huarte

Jordi Huarte

Escola Pi d'en Xandri

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

treball cooperatiu
gamificació
Medi social
Llengua
Mapes conceptuals
Resums
Avaluació

Observacions

Més informació: http://jhuarte.wix.com/fem-resums Autors de l'activitat: Oscar Ortego i Jorge Huarte

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari