Fem-ho bé!

octubre de 2018 Labouré
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Projecte d'àmbit lingüístic adreçat als alumnes de 2n d'ESO de l'Escola Labouré. Fem-ho bé és un projecte que té l'objectiu de compartir qüestions relacionades amb la llengua catalana a través de les xarxes socials, concretament Instragram. Aquesta és una eina que els alumnes utilitzen constantment, però sense tenir en compte el potencial didàctic que aquesta pot tenir. Així doncs, els alumnes seran els encarregats de fer dissenys i explicacions sobre errades i dubtes que els sorgeixen sobre qüestions lingüístiques amb diferents apps per a mòbils i webs. El producte final, doncs, seran les diferents publicacions en el compte d'Instagram i, a més, el Sites pel qual se'ls presenta el repte inicial i les diferents tasques que han de dur a terme s'anirà completant amb els acord si les propostes dels alumnes a mesura que vagin avançant.

Objectius

 • Treballar qüestions de la llengua catalana a partir de dubtes i errades freqüents dels mateixos estudiants (ortografia, lèxic, morfologia...).
 • Fomentar l'autonomia i la capacitat de recerca dels estudiants, així com l'organització, el processament i la valoració de les diferents fonts d'informació.
 • Potenciar el treball cooperatiu distribuint els alumnes ens equips de treball i assignant-los diferents rols.
 • Saber utilitzar les diferents eines TIC/TAC: Google (drive, documents, calendar, forms...), Canva (App i Web), Powtoon (App i Web), Wevideo (App i Web), Chromebooks i mòbils.
 • Utilitzar una xarxa social com és Instagram amb fins didàctics.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Quin és el nostre repte? Es planteja el projecte com a repte amb un Sites. Els alumnes seran els encarregats de crear i gestionar un compte d'Instagram faran publicacions relacionades amb qüestions de la llengua catalana. Hauran de saber treballar com si fossin una "empresa" i saber treballar de manera cooperativa.
 2. Què utilitzarem? Es crea el compte de correu electrònic amb el qual es treballarà tant a Google com en totes les altres plataformes i Apps que s'utilitzaran per tal que tots els alumnes puguin tenir accés a tots els documents.
 3. Per on comencem? Els alumnes fan un buidatge comú de les errades més freqüents a partir d'activitats d'expressió oral i escrita fetes i avaluades prèviament per ells mateixos i les agrupen segons la tipologia: lèxic, ortografia i morfologia.
 4. Què treballarem? Els alumnes, en forma d'assamblea, decideixen quins altres aspectes de la llengua que voldran treballar. Explicaran errades de diferents tipus, faran explicacions d'altres qüestions que donen lloc a equivocacions, incorporan les festes i celebracions catalanes i de l'escola i també faran un recull d'expressions genuïnes del català. Aquests quatre blocs seran els minireptes que hauran d'anar assolint.
 5. Com ho fem? Els alumnes, de manera conjunta, elaboren la base d'orientació en funció de la qual hauran de treballar cadascun dels reptes. En aquesta han de figurar les indicacions per a fer els dissenys de les imatges i el cos de la publicació d'Instagram.
 6. Com ens organitzem? Es fan equips de treball i s'assignen rols als alumnes: equip de coordinació (coordinador, secretari, observador i organitzadors), equip de caçadors d'errades (correctors i portaveus), equip d'experts (redactors i cercadors), equip de disseny (disenyadors de publicacions i dissenyadors de perfils) i equip de màrqueting (gestors del compte d'Instagram i publicistes). Cada grup fa el repartiment de tasques i estableix unes normes de funcionament.
 7. Com prenem decisions? Els equips de coordinació i el de caçadors d'errades seran els encarregats d'anar recopilant la feina que fan els altres grups. Quan algú acabi el disseny i la publicació abans de ser publicada al compte d'Instagram es projectarà i serà el grup classe el que donarà el feedback per a possibles millores o el qui donarà el vist-i-plau per a ser publicat.
 8. Com ens avaluem? Els alumnes aniran rotant d'equip de treball cada dos mesos aproximadament. Abans de fer la rotació, però, els alumnes hauran de completar diversos formularis de Google elaborats amb Corubrics on hi haurà les diferents rúbriques d'avaluació: una autoavaluació i dues coavaluacions, una d'equip de treball i una de grup-classe.

Observacions

Aquest és un projecte transversal que s'implementarà durant tot el curs acadèmic, és el que donarà lloc a les diferents qüestions de llengua que es treballaran a classe (ja que s'hi dedica una hora setmanal) i, a més, es complementarà amb activitats diverses de tipus oral i escrit (roleplayings, debat socràtic...). D'altra banda, aquest projecte s'està implementant en una escola d'alta complexitat, amb alumnes nouvinguts, plans individualitzats i alumnes amb problemes d'idioma. Així doncs, el que es pretén és apropar i treballar la llengua de manera activa, cooperativa i lúdica i així donar resposta a l'atenció a la diversitat. Per aquest motiu els alumnes nouvinguts o amb dificultats amb l'idioma són els que formen l'equip de coordinació, ja que han d'anar preguntant i coordinant els diferents grups de treball i han de fer ús de la llengua, tant de manera oral com escrita. A més a més, per tal de fer més extensiu el projecte, prèviament els alumnes han fet una campanya de publicitat per Cicle Superior de Primària i pels altres cursos d'ESO animant-los a participar a través d'un flyer. Finalment, el fet que els alumnes treballin amb Apps i altres webs i utilitzin Instagram fa que estiguin més motivats i predisposats a col·laborar, ja que són grans usuaris de tecnologia i dels mòbils i, sobretot, de les xarxes socials.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari