Experiència de treball amb Chromebooks a Cicle Superior

febrer de 2017 Escola La Vila
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquest curs hem començat a treballar a l'escola La Vila (Palamós) amb els Chromebooks, que són uns ordinadors portàtils que treballen amb el sistema operatiu Google Chrome OS. La característica principal és que treballen "al núvol" i que funcionen amb aplicacions que es descarreguen des del Chrome Web Store. A continuació es presenta la proposta didàctica d'aula "Malalties que afecten l'aparell locomotor" per a Cicle Superior que s'ha treballat amb Chromebooks. Aquesta proposta l'ha presentat l'escola al concurs Mobile Learning Awards 2017.

Objectius

 • 1.- Conèixer algunes malalties de l’aparell locomotor a partir de l’interès de l’alumne.
 • 2.- Aprendre nous continguts mitjançant la recerca activa d’informació.
 • 3.- Fomentar l’autonomia de l’alumnat.
 • 4.- Afavorir la competència digital a través de l’ús de diferents eines i recursos.
 • 5.- Valorar el treball propi i el dels altres companys.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Sessió 1 (1 hora aprox): Presentació del projecte a nivell d’aula - Explicació al grup classe sobre l’aparell locomotor (coneixements previs). - Audiovisual per presentar projecte. - Continguts compartits al drive dels alumnes.
 2. Sessió 2 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Repartiment de grups i tasques de cada membre del grup. -Tria d’una malaltia de l’aparell locomotor per grup.
 3. Sessió 3 (1:30 hores aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Treball de recerca sobre la malaltia escollida. - Elaboració d’un escrit. - Presentació de la informació.
 4. Sessió 4 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Continuar amb el treball de la sessió 3. -Conforme van acabant els alumnes preparen l’exposició oral.
 5. Sessió 5 (1 hora aprox): Treball en petit grup de 4 ó 5 alumnes. - Preparació de l’exposició oral.
 6. Sessió 6 (1:30 hores aprox): Exposició del projecte de cada grup per tota la classe. - Exposició de les presentacions dels grups.
 7. Sessió 7 (1 hora aprox): Treball individual. - Formulari de google amb qüestions claus que els alumnes han de saber sobre l’aparell locomotor. -Formulari d’autoavaluació de l’alumne.
 8. Sessió 8 (1 hora aprox): Grup classe (cloenda) - Es comenta com anat el projecte. -Valoracions generals. -Aspectes a millorar o a tenir en compte de cares al proper treball. -Projecció de les fotografies dels diferents grups.

Observacions

En quant a la Metodologia: - L’alumne és part activa del procés: esdevé investigador, reflexiona i és crític amb la informació que obté per diferents vies. També ha de ser respectuós amb el treball dels companys. - L’agrupament, generalment es fa en grups de 4 ó 5 nens. A través d’aquest treball es fomenta l’autonomia de cada membre del grup i l’aprenentatge cooperatiu. - Atenció a la diversitat mitjançant el treball per projectes, ja que s’adapta als diferents ritmes d’aprenentatges dels alumnes. En quant a l'avaluació: - S’utilitzen diferents eines d’avaluació: observació directa, rúbriques, formularis de google exposició oral, treball escrit... - L’avaluació es duu a terme tenint en compte: avaluació diagnòstica, participativa, continuada i autoavaluació.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari