Experiència amb 2n de Primària

gener de 2015 Escola L'Arenal de Llevant
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Utilització de l'aplicació Fun English com a part dels racons d'anglès a 2n de Primària

Objectius

  • Practicar oralment el vocabulari aprés dels colors i els animals.
  • Assentar el vocabulari tot millorant el seu us.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Instruccions en anglès per la posada en marxa de les tables. Treballem el vocabulari tècnic associat a l'us de tauletes.
  2. Modelatge de l'us de l'aplicació Fun English. Mostrem els diferents nivells d'accès i les propostes d'activitats relatives a Colors, Animals i el Joc del dia.
  3. Utilització en parelles de l'aplicació en torns de racons (setmanalment un grup de 4 alumnes utilitza l'aplicació, 2 sessions per alumne en total). Individualment, cada alumne tria el joc que vol practicar. El mestre monitoritza l'activitat, actua com a assessor per resoldre dubtes o problemes tècnics i porta un control de les diferents activitats triades.
  4. Recull final de l'experiència per part de l'alumnat. Els infants valoren oralment l'aplicació i el mestre avalua l'us del vocabulari, estructures i competència TIC.

Autor

Imma Torres

Imma Torres

Escola L'Arenal de Llevant

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

Llengua anglesa
Racons
Primària

Observacions

Els infants es mostren molt motivats per l'aplicació. El límit de temps per sessió no permet abastar l'aplicació en totes les seves possibilitats. Cal ampliar el temps en properes experiències de racons.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari