Entenent els límits

gener de 2016 Institut Jaume Vicens Vives
1 Comentari
Matèria
Matemàtiques
Etapa
Batxillerat
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Una dificultat que hi ha a les Matemàtiques Socials de Batxillerat és entendre alguns conceptes més abstractes de les Matemàtiques. Aquests, per exemple poden ser els límits que existeixen en algunes funcions matemàtiques. Aquests límits sovint són complicats d'entendre ja que la seva representació en forma gràfica és complicada. Sovint són gràfiques que tenen variacions i pendents importants i en un suport tradicional (pissarra de guix o pissarra blanca) fa que siguin complicats de dibuixar. Aquí és on l'app Desmos Graphing Calculator és un gran suport. Graficant aquestes funcions i veient el comportament que tenen ens pot facilitar la comprensió dels límits a les funcions. La mateixa app també ens serveix per poder visualitzar la taula de valors i fer-la servir en altres exercicis.

Objectius

  • Fer que la comprensió dels límits a les funcions matemàtiques sigui més fàcil i entenedora.
  • Aconseguir que el suport visual de l'App ajudi a la comprensió
  • Introduïr l'ús d'una App en forma de calculadora científica (més potent que la tradicional) pel fer càlculs

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Introduïr les funcions amb límits a la classe.
  2. Posar un exemple de funció que tingui algun límit en algun punt.
  3. Introduïr la funció. Introduïr la funció a dins de Desmos i que aquest la grafiqui.
  4. Fer un comentari guiat. Veure les diferents particularitats de la funció matemàtica i la forma del gràfic.
  5. Veure la taula de valors. Mirar la taula de valors per acabar d'entendre com varien aquests en funció d'on estan ubicats.
  6. Resoldre dubtes.
  7. Activitat "Bonus". Si no s'ha acabat d'entendre, es pot recomanar mirar la lliçó corresponent a l'App Khan Academy.

Autor

Albert Falgueras Xarbau

Albert Falgueras Xarbau

Institut Jaume Vicens Vives

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

grafics
Matemàtiques
batxillerat

Observacions

Es recomana fer servir l'app proposada a l'inici, però l'alternativa de Free Graphing Calculator també es bona, dependrà del gust de cadascú. Tambés es pot combinar amb l'App Khan Academy, on els alumnes poden visionar alguns vídeos relacionats amb els límits. Malgrat no es pugui fer servir per elaborar gràfiques es un bon complement.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Queralt Gonfaus
Queralt Gonfaus
Va comentar el 12-07-2016
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Desmos i funcions a BAT

Jo utilitzo aquesta app per l'estudi de funcions.
Després de calcular a mà les diferents característiques de les funcions, ho contrastem amb la gràfica.

També l'utilitzo per les transformacions de les funcions (translacions, dilatacions...). Molt visual, doncs permet dibuixar més d'una funció en uns mateixos eixos.


per escriure el teu comentari