Emotional Paths

abril de 2018 Institut Castell d'Estela
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Una trajectòria on els sentirs dels i les alumnes es marquen com a llocs turístics per visitar. El turisme del cor.

Objectius

 • Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació i interpretar el contingut de textos escrits d’estructura clara de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i de l’àmbit acadèmic
 • Entorns de treball i aprenentatge col·laboratiu.
 • Produir textos escrits de diferents tipologies i formats aplicant estratègies de textualització
 • Construcció de coneixement: tècniques i instruments.
 • Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Coneixements previs: haver treballat el concepte identitat:Què ens defineix a nosaltres mateixes? Havent indagat sobre els àmbits que proposen i insinuar-ne d'altres que puguin ajudar a definir-se. (recordatori 1 o 2 sessions
 2. Busquem si hi ha demarcacions d’espais a l'entorn i quina és on hi som nosaltres. Observem què tenen en comú les enquestes que defineixen les demarcacions amb nosaltres. 1 sessió
 3. En grups cooperatius (heterogenis) definim prèviament quin és l'espai on he tingut una experiència emocional que m'ha colpit. treballar amb imatges i textos que la defineixin. 2sessions
 4. Generem cada grup una guia turística dels nostres espais, assenyalant en un mapa el recorregut i la distància. En cada espai es genera una activitat específica que induïrà al visitant l'estat anímic del/la creador/a. 2 sessions
 5. Escrivim cartes a agències de guíes turístics ubicades a llocs de parla anglesa on preguntem què hem de tenir en compte per tal de crear un recorregut turístic. Compartim la informació amb el grup classe i comencem a treballar en el disseny de la ruta.3 sessions
 6. Tenim en compte quin tipus de clients faran aquest recorregut, les seves necessitats, edats, i característiques. Indaguem quins serveis caldrà tenir en compte i les despeses que se'n deriven. 1sessió
 7. Posem en comú els recorreguts en una presentació oral i valorem la viabilitat i les activitats proposades 3 sessions
 8. Generem els Emotional Paths dins el web, per tal de fer la presentació final 2 sessions

Observacions

És una unitat didàctica transdisciplinària que requereix certa autonomia per part de l'alumnat. Algunes de les activitats requerien de tècniques CLIL, com ara scafolding. LEs presentacions i les posades en comú d'allò treballat, recomano fer-ho a diari, per tal de compartir coneixements i aprenentatges i potenciar la cooperació i la dialèctica en l'idioma anglès.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari