Proposta creada per participants de l'equip numero 4 durant la sessió Edu_Hack 2016

eMercat: Curriculum Mobile/Local


0 Comentaris
Àrees / Matèries
Diverses matèries
Metodologia(s)
Treball per projectes
Aprenentatge-servei
Learning by doing

Descripció general

Projecte col·laboratiu interdisciplinar sobre el consum als mercats i les seves pròpies històries, que es duria a terme entre els instituts de Catalunya en l'entorn Mobile History Maps(MHM).

Objectius d'aprenentatge

 • - Saber treballar de forma col·laborativa.
 • - Utilitzar els dispositius mòbils i conèixer noves apps.
 • - Fomentar l'autonomia.
 • -Potenciar el pensament crític.
 • -Identificar la importància del mercat en la cultura mediterrània.

Seqüenciació

 1. Activitat inicial: Generar interès pel tema: El que menges, és saludable? Què comprem a casa? Què coneixem dels productes que comprem?
 2. Posada en comú en petit grup i gran grup
 3. Activitat: treball de camp: D’on prové allò que menjo? (procedència, tipologia i traçabilitat) Recollida d’informació, d’històries, de vivències, de relacions socials dins del mercat...
 4. Activitat: tractament de les dades recollides en el treball de camp
 5. Activitat: geolocalitzar les dades significatives
 6. Activitat: treball amb la informació dels diversos centres participants
 7. Activitat: aprenentatge servei: joves que ajuden a fer la compra a gent de la tercera edat i altres col.lectiu

Innovació

- Obrim l'espai d'aprenentatge a l'entorn. - Incorporem diferents tecnologies digitals com elements motivadors d'aprenentatge (Gammificació, realitat augmentada, ús de mapes interactius...) - Treballem el Currículum Local/mobile (entorn)

Avaluació

CRITERIS: - Cooperació - Presa de decisions - Afrontar responsabilitats - Compartir informació - Cerca d'informació - Autonomia - Relacions interpersonals. INSTRUMENTS: - Rúbriques. - Bases de dades procedents de jocs interactius. - Presentacions fetes pels diferents grups de la classe. - Recursos generats per l'alumant: fotografies, audios, videos, mapes conceptuals...

Gestió de l'alula

- Grup base/especialista. - Professor guia. - Treball de camp

Participants

Maria Ferrer Sanz

Maria Ferrer Sanz

Institut Icària
Ramon Riera

Ramon Riera

Ilerna
Laia Torrealba i Gas

Laia Torrealba i Gas

Institut Barcelona-Congrés
Josep Torrents

Josep Torrents

Sant Andreu

Competències

- Comunicatives: -Artístiques i culturals
- Comunicativa lingüística i audiovisual
- Metodològiques:- Aprendre a aprendre
- Matemàtica
- Tractament de la informació i competència digital
- Personals:
- Autonomia i iniciativa personal.
-Específiques centrades a conviure i habitar el món:
- Social i ciutadania
- Coneixement i interacció amb el món físic.

Tecnologia & Recursos

- Plataforma de Geolocalització. MHM (proposta de millora: Gamificació, trivial...)
- Càmera, dispositus mòbils. dades : mostra de taules estadístiques)
- Diverses APPS: Padlet, Tellagami (avatars), Realitat augmentada (Aurasma, QR..)
- Drive i altres eines Web 2.0

Observacions / extres

- La nostra proposta es basa en el Disseny Universal de l'Aprenentatge per atendre a la diversitat de l'aula (està pensada per tots els alumnes de la classe) amb la idea de aconseguir un aprenentatge significatiu. - Contemplem la possibilitat de la creació d'un mercat virtual.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari