Els monstruitos

desembre de 2016
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Consisteix en una app que la tenim tot el dia oberta a la PDI. Cada "monstruito" té el nom del nen de la classe. Hi ha tants "monstruitos" com alumnes tenim. Com a mestra has de posar els objectius que vols valorar positivament (fer els deures, treballar, respectar els altres...) i el que vols valorar negativament (molestar, no treballar, no fer els deures...). Aquests objectius durant el curs es poden anar modificant, i a cada objectiu li pots donar la puntuació que tu creguis. Exemple: fer els deures: 2 punts. Treballar: 5 punts. Els nens es presenten molt motivats per aconseguir els punts que hem marcat dins l'aula amb tots els companys, aconseguir 100 punts!

Objectius

 • Motivar l'alumne amb els objectius proposats
 • Aconseguir els punts marcats per a tots, fent les bones conductes
 • Premiar les bones conductes
 • Fer-ho bé per poder premiar al grup, això es cosa de tots, no només d'un sol. Tenen més responsabilitat
 • Adonar-se del que està bé, del que no està bé i les conseqüències que això comporta

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. 1. Obrir compte
 2. 2. Afegir el nom dels alumnes i el noms dels grups de treball.
 3. 3. Escollir el "monstruito" per a cada alumne.
 4. 4. Mostrar l'app a l'alumnat i ensenyar-li com va.
 5. 5. Entre alumnes i mestre definir les conductes positives, les conductes negatives i marcar els punts per cada una d'aquesta.
 6. 6. Definir els punts que volem aconseguir.
 7. 7. L'app la tenim oberta sempre a la PDI de l'aula.
 8. A nivell individual els alumnes no es mostraven gaire motivats, per això ho varem modificar i vam fer objectius a nivell de grup. La motivació va augmentar i està funcionant molt bé.

Observacions

Els alumnes els hi agrada i estan motivats per aconseguir el màxim punts tant a nivell personal com amb grup.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari