Els instruments amagats

abril de 2011 Escola La Draga
0 Comentaris
Matèria
Música
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es presenten objectes reciclats d'ús habitual a l'alumnat i en petits grups s'ha de dissenyar i construïr un instrument. Una vegada finalitzat, cada grup penja les fotografies del procés que s'ha seguit i el presenten davant els companys. També, incorporen curiositats del seu instrument al mur. Per acabar, es fa un concert tocant tots els instruments creats amb material reciclat.

Objectius

 • Descobrir les capacitats sonores de diferents objectes.
 • Investigar sobre la producció del so i les seves característiques.
 • Dialogar i posar en pràctica les pautes d’un treball experimental, de disseny i construcció.
 • Mostrar interès en la recerca de solucions i recursos davant dels problemes que es puguin plantejar.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Presentació dels materials reciclats
 2. Disseny en un paper de l'instrument i tirar fotografia
 3. Intercanvi de materials amb un altre grup (cada grup té els seus materials).
 4. Disseny de l'instrument amb els nous materials.
 5. Construcció de l'instrument.
 6. Creació del mur virtual, presentant l'instrument creat.
 7. Presentació oral davant els companys. (Cada grup presenta el seu treball).
 8. Concert final

Autor

Ivet Farrés

Ivet Farrés

Escola Montserrat

Apps

Tecnologies Emprades

iOS

Paraules Clau

música
educació
instruments
padlet
tic

Observacions

Activitat molt engrescadora per a l'alumnat. A més, exploren les possibiltiats sonores dels materials d'ús habitual. També, poder-ho presentar amb un recurs TIC és molt enriquidor i visual pels altres grups. Molt recomanat utilitzar el padlet.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari