Educació Auditiva i Realitat Augmentada

gener de 2016 Escola Joan Miró
0 Comentaris
Matèria
Música
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Per tal de desenvolupar i millorar l’escolta atenta dels alumnes que cursen l’educació primària, des de l’àrea de música hem dissenyat un material didàctic amb realitat virtual en el que es combinen audicions musicals amb suports visuals. Cada audició proposada va acompanyada d’uns recursos digitals relacionats com musicogrames, fotografies d’instruments, etc., els quals motivaran l’alumnat perquè estigui atent i es fixi en allò que sona en cada moment. A més, la incorporació de la realitat augmentada afavorirà l’escolta reiterada de les audicions proposades, doncs els alumnes podran accedir al seu contingut des de qualsevol lloc a través d’un dispositiu mòbil.

Objectius

  • Gaudir de les audicions musicals.
  • Escoltar de forma activa i valorar les audicions musicals.
  • Discriminar auditivament els paràmetres musicals que conformen les audicions proposades
  • Conèixer i fer servir la realitat augmentada.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Incorporar a les feines que fem sobre audicions, continguts digitals en forma de realitat augmentada.
  2. Treballar l'escolta activa a partir de les activitats proposades a classe: musicogrames, reconeixement auditiu d'instruments, etc.
  3. Accedir a través d'un dispositiu mòbil als diferents continguts digitals que incorpora cada feina.

Autor

Salvador Oriola Requena

Salvador Oriola Requena

Escola Joan Miró

Apps

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Educació auditiva
realitat augmentada
educació musical

Observacions

Amb la incorporació de recursos digitals en forma de realitat augmentada hem comprovat una millora pel que fa a la motivació i l'aprenentatge significatiu de l'alumnat envers l'escolta activa. La combinació de dispositius mòbils juntament amb la realitat augmentada facilita l'accés de l'alumnat a tot el procés d'aprenentatge auditiu fet a classe, ja que a través d'un dispositiu mòbil podrà veure i escoltar des de qualsevol lloc i sempre que vulgui els continguts digitals treballats. També les famílies poden participar en tot aquest procés, ja que a més de conèixer les possibilitats didàctiques de la realitat augmentada, poden accedir a tots els continguts procedimentals explicats a les classes dels seus fills i en cas de que algun alumne necessiti assolir o consolidar alguns d’aquests continguts, poden ajudar-los.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari