Dissenyem i imprimim en 3D

febrer de 2017 Vedruna
0 Comentaris
Matèria
Tecnologia
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Durant tot un trimestre els nois i noies de 3r d’ESO han d’idear, dissenyar i construir un OBJECTE 3D amb valor comercial i pràctic, un producte que a través d’una campanya d’empreneduria pugui ser comercialitzat.

Objectius

 • Els alumnes idearan, dissenyaran els seus propis objectes mitjançant el disseny tridimensional i finalment materialitzaran el disseny amb la tecnologia d’impressió 3d.
 • Assolir fonaments bàsics del disseny tridimensional mitjançant el programa de creació 3D online Tinkercad.
 • Aplicar la seqüenciació del projecte tecnològic per tal de dissenyar, construir i avaluar el resultat final del disseny.
 • Conèixer la tecnologia d’impressió 3D actual, tot el procés de preparació dels objectes per ser impresos i els tipus de plàstics emprats.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. INTRODUCCIÓ AL MODELAT I IMPRESSIÓ 3D (3 sessions): introducció a les tecnologies d'impressió 3D, als programes de modelat tridimensional i les webs col·laboratives de fitxers tridimensionals. Mitjançant el visionat de vídeos i pàgines web els alumnes descobriran què és la tecnologia d'impressió 3D. També veurem com funciona la impressora 3D de l'escola i com es preparen les peces (obtenció del G-Code, mitjançant Slicer o software propietari) per poder ser impreses. Amb un treball posterior ampliaran tota la informació fent una recerca.
 2. PROGRAMES DE MODELAT 3D (TINKERCAD) (3 sessions): durant aquestes sessions hi haurà una explicació del funcionament del programa online de modelat 3D Tinkercad i una primera presa de contacte dels alumnes amb el programa tot realitzant el seu primer disseny en 3D.
 3. RECERCA D’INFORMACIÓ I REDACCIÓ DEL PROJECTE (el projecte tècnic)(4 sessions): una vegada establerts els grups de treball i mitjançant els passos del projecte tècnic, els alumnes dissenyaran un objecte 3D amb un propòsit comercial. ESTUDI PRELIMINAR: s'estudiarà les necessitats del mercat. Visionarem pàgines de invents senzills que van ser un èxit i d'altres que varen fracassar. EXPLORACIÓ DE SOLUCIONS i pluja d'idees: després d'un brainstorming i posterior selecció es triaran els projectes a desenvolupar. *Nota: el tutor del projecte ha de guiar als alumnes en aquest punt ja que sovint volen fer objectes molt complicats o difícilments imprimibles amb les tecnologies actuals. * ELS PLÀNOLS: es dissenyarà un model bidimensional del projecte. LA MEMÒRIA: redacció de la memòria tècnica del projecte tot incloent un pressupost aproximat.
 4. DISSENY I IMPRESSIÓ DEL PROJECTE (3 sessions): mitjançant l'eina Tinkercad es dissenyarà l'objecte o giny triat.
 5. LOGOTIP, MÀRQUETING I PUBLICITAT (2 sessions): es crearà un logotip per a la seva "futura" societat comercial i es dissenyaran campanyes de màrqueting i publicitat mitjançant la creació de vídeos, cartells publicitaris, cunyes de radio,....
 6. PRESENTACIÓ PROJECTES FINALS (2 sessions): es faran les presentacions finals dels projectes a l'aula.
 7. L’AVALUACIÓ: avaluació final i coavaluació dels resultats (1 sessió).

Autor

Apps

Tecnologies Emprades

Chrome,Android,TinkerCAD

Paraules Clau

#disseny3d #tecnologia #impressió3d #3d #tinkercad #procestecnologic #empreneduria

Observacions

La valoració global del projecte és molt satisfactòria tant per al docent com per als alumnes. Tot i ser una tecnologia molt novetosa els alumnes l’han acceptada molt bé i han aprés a dissenyar amb molta facilitat. El volum de treball és força gran, però degut al seu atractiu ha estat molt fàcil per als alumnes. Tots els alumnes han aprovat el projecte i amb bons resultats. Es valora molt positivament l’ús de la rúbrica i els mecanismes d’autoavaluació i coavaluació com una eina més. Mostrar els resultats públicament mitjançant exposicions motiva molt als alumnes. La impressió 3D és una ciència que d’aquí ben poc estarà present a moltes llars i caldrà preparar als futurs usuaris. *Trobareu alguns vídeos del funcionament de la impressora i dels treballs presentats pels alumnes així com la proposta didàctica en pdf a Referències*

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari