Dissenyem Espais Virtuals

febrer de 2019 Escola La Vila
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

“Dissenyem Espais Virtuals” és una experiència innovadora que s’adreça a l’alumnat d’educació primària de 4t, 5è i 6è combinant joc, tecnologia immersiva, creativitat i treball en grup. En aquest espai d’aprenentatge, participen 15 alumnes treballant en multigrau, de manera que es pot atendre la diversitat i respectar els diferents ritmes i estils d’aprenentatge. Partint de la idea que el joc pot ser un bon recurs per treballar continguts curriculars de l’àrea de coneixement del medi social (geografia) en un primer bloc d’activitats, anomenat “Monuments del món”, es proposen jocs interactius de creació pròpia sobre monuments. A partir d'aquests, els alumes creen imatges interactives i visualitzen els monuments treballats a través d'una ruta virtual creada amb l'aplicació RoundMe, introduïnt-se d’aquesta manera en una experiència immersiva. La segona part de l’espai d’aprenentatge anomenada “Dissenyem espais en 3D” va més enllà proposant que siguin els nens i les nenes els creadors dels seus propis espais en 3 dimensions amb el programa “CoSpaces Edu”, familiaritzant-se així amb alguns conceptes clau sobre la realitat virtual: escenaris, objectes 3D, llenguatge blockly… cada grup dissenya el seu espai de manera lliure i creativa, que es comparteix amb la resta de companys. “Dissenyem Espais Virtuals” permet explorar, experimentar i conèixer l’ús de diferents recursos digitals tot potenciant la creativitat, la motivació i el treball en grup a través d’activitats agradables amb les que els alumnes puguin col·laborar, compartir i aprendre.

Objectius

 • 1.- Adquirir nocions bàsiques de geografia a través de la recerca de les principals característiques d'alguns monuments mundials així com de jocs educatius interactius (jocs de pistes, sopes de lletres...).
 • 2.- Extreure la informació de material multimèdia penjat a internet (webs, vídeos blocs...) per comprendre, analitzar i reflexionar sobre el treball que es realitza.
 • 3.- Crear una imatge interactiva relacionada amb un monument del món del qual prèviament s'ha efectuat la recerca d'informació.
 • 4.- Conèixer característiques elementals de la realitat virtual (imatges panoràmiques, esfèriques, objectes tridimensionals...) a través d'aplicacions de realitat virtual i de la visualització amb cardboards.
 • 5.- Dissenyar en petit grup i de manera creativa un senzill espai virtual amb l'objectiu de visualitzar-lo amb les ulleres 3D i compartir-lo.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. ENS CONEIXEM (1 sessió). Activitat de coneixença dels membres que realitzen aquest espai d’aprenentatge. Es comparteixen inquietuds, les raons per les quals s’ha triat l’espai i quines expectatives tenen. Posteriorment es proposa que els alumnes s’organitzin en grups de 3 barrejant 4t, 5è i 6è. Un cop creats els grups es deixa una estona per acabar-se de conèixer.
 2. JOC: TROBEM ELS MONUMENTS (2 sessions). Es presenta la web de l’espai amb els diversos apartats i es proposa el joc de creació pròpia “Trobem els monuments” que consisteix en un joc de pistes interactives a través de les quals els alumnes esbrinen el nom de 5 monuments. És un treball en grup i en finalitzar la recerca es poden comprovar les solucions en una sopa de lletres interactiva.
 3. CREEM IMATGES INTERACTIVES (4 sessions). Un cop descobert els noms dels 5 monuments amagats els alumnes realitzaran en grup una imatge interactiva amb l’aplicació en línia genial-ly, que posteriorment presentaran i coavaluaran a través un formulari. Cada grup treballa un monument que s'exposa en el padlet de la web de manera que es pot veure un recull dels 5 monuments treballats.
 4. VISUALITZEM ELS MONUMENTS EN 3D (1 sessió). Amb aquesta activitat es vinculen els monuments treballats amb el món tridimensional. La mestra mostra una ruta virtual, muntada amb l’aplicació RoundMe i que permet veure amb les ulleres de realitat virtual i els smartphones imatges panoràmiques dels monuments.
 5. DISSENYEM ESPAIS EN 3D (7/8 sessions). Es proposa que els alumnes deixin volar la seva creativitat i imaginació i es converteixin en dissenyadors del seu propi espai virtual amb l’aplicació CoSpaces Edu. Els nens es registren i entren en una aula virtual d’aquest programa, treballant en grups sobre un espai compartit amb la mestra. A les diferents sessions s’introdueixen conceptes sobre la realitat virtual: escenaris, objectes 3D, llenguatge blockly, elements “onhover”... El producte final es presentarà, es visionarà amb les ulleres de realitat virtual i s’enllaçarà a la web de l’espai perquè tothom pugui entrar.
 6. CLOENDA (1 sessió). Es presenten a la PDI els 5 projectes realitzats i es demana que els alumnes omplin el formulari d’autoavaluació de l’espai on a part de valorar-lo podran adjuntar els sugeriments que considerin oportuns.

Autor

Mercè Vilà Collado

Mercè Vilà Collado

Escola La Vila

Paraules Clau

Realitat virtual
Imatge interactiva
Mapa Interactiu
Geografia
Disseny Universal d´Aprenentatge
Treball multigrau

Observacions

Dissenyem Espais Virtuals” és un espai d'aprenentatge que es realitza durant el curs 2018-2019 a l’escola La Vila (Palamós) i que s’imparteix en 5 ocasions. A través de l’adreça web https://mercevila.wixsite.com/espai es pot seguir el treball realitzat amb els diferents grups que participen en aquest espai d’aprenentatge de les noves tecnologies.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari