Dispositius mòbils als ambients d'aprenentatge

juny de 2015 Escola Paco Candel
0 Comentaris
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta presenta la inclusió de les tauletes als ambients d’aprenentatge a l’escola Paco Candel amb els alumnes de cicle inicial. Els ambients d’aprenentatge són uns entorns dissenyats per l’equip docent que fomenten un aprenentatge basat en el propi interès de l’alumne i el seu sentit de descoberta, a través de diferents propostes i materials acuradament pensats i programats. Per tal de rendibilitzar les tauletes adquirides per l’escola el curs 2013-2014, s’elabora una programació per cada ambient d’aprenentatge amb tres propostes didàctiques utilitzant els dispositius mòbils. Paral·lelament, es crea un repositori virtual per tal de facilitar la organització dels recursos online i les aplicacions de les tauletes, dividits en carpetes per cada ambient i cada sessió, amb l’objectiu de facilitar l’accés tan als alumnes, com als docents. Per tal de crear aquest repositori virtual es va utilitzar l'aplicació Pearltrees.

Objectius

  • Seqüenciar un conjunt d'activitats curriculars que tingui en compte l'ús de les tauletes en els ambients d'aprenentatge de cicle inicial.
  • Garantir una optimització i aprofitament dels dispositius mòbils de l'escola .
  • Fomentar les tauletes com un mitjà més en el dia a dia de l'aula aprofitant el màxim les seves possibilitat
  • Millorar i enriquir les propostes d'activitats dels ambients d'aprenentatge.
  • Oferir un suport pel professorat per orientar en l'ús d'aquests dispositius en els ambients d’aprenentatge.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Creació del repositori digital (Pearltrees) amb aplicacions i recursos 2.0 pels ambients d’aprenentatge de cicle inicial.
  2. Distribució dels alumnes pels ambients d'aprenentatge.
  3. Observació directa de l'ús dels dispositius mòbils per part dels alumnes ens els ambients d'aprenentatge.
  4. Valoració i avaluació de la proposta tenint en compte l'opinió dels docents encarregats de cada ambient i les observacions realitzades.

Observacions

Aquesta proposta didàctica forma part del projecte de Treball de Final de Màster d'Educació i TIC (e-learning) de la Universitat Oberta de Catalunya. Per tal de contextualitzar el projecte i aprofundir en la proposta trobareu un enllaç a una presentació Prezi amb les idees claus i el PDF amb el treball final de màster per tal de conèixer amb més detall la proposta.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari