Detectius ProblemàTICs

gener de 2016 Escola Anselm Clavé
0 Comentaris
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Inspirat en els jocs de taula i d'enginy Black Stories i Mind Maze, Detectius ProblemàTICs planteja als/les alumnes el repte de posar-se en el paper d’un equip de detectius i resoldre tota una sèrie de casos de misteri. Per tal de portar a terme l'activitat s’estableixen els grups de treball (equips de detectius). Durant 3 sessions hauran de resoldre uns problemes que contenen informació addicional del cas als enunciats. A més, la seva correcta resolució els portarà a una coordenada que informa on hi ha amagat un codi QR a l'escola que està enllaçat a una pista necessària per resoldre positivament el cas.

Objectius

  • Detectius ProblemàTICs és una activitat que s’emmarca dins de l’àmbit de les Matemàtiques (resolució de problemes) però els seus objectius van més enllà dels que podria marcar únicament l’àrea. Així, podríem dir que amb ella volem que els/les alumnes, dins del rol de detectius, siguin capaços/ces de:
  • Treballar la resolució de problemes matemàtics però contextualitzats dins d’un cas de misteri i aplicar els diferents continguts de Matemàtiques treballats a l’aula als diferents problemes de cada cas (càlculs, càlculs amb decimals, percentatges, estadística, ús de la calculadora, unitats de mesura i volum...)
  • Llegir, entendre i relacionar dades del cas a resoldre a partir de les informacions donades pel full de presentació del cas així com de les dades que es desprenen dels diferents enunciats dels problemes. En conseqüència, treballar les deduccions i les hipòtesis a partir de la lectura del cas i dels problemes
  • Saber organitzar la informació que van aconseguint durant les tres sessions dedicades a cada cas per tal de poder resoldre'l positivament
  • Fer ús de les TIC amb les tablets i els lectors de codis QR i, amb el seu ús, saber trobar informació necessària per resoldre el cas a través d'enllaços donats

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Lectura del cas; Presentació tècnica de treball cooperatiu a treballar a la sessió; Full 1 de problemes a resoldre; Trobar coordenada del codi QR; Lectura codi QR i pista per resoldre el cas
  2. Presentació tècnica de treball cooperatiu a treballar a la sessió; Full 2 de problemes a resoldre; Trobar coordenada del codi QR: Lectura codi QR i pista per resoldre el cas
  3. Presentació tècnica de treball cooperatiu a treballar a la sessió; Full 3 de problemes a resoldre; Trobar coordenada del codi QR; Lectura codi QR i pista final per resoldre el cas

Autor

Oscar Ortego

Oscar Ortego

Escola Pi d'en Xandri

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

treball cooperatiu
resolució problemes
Matemàtiques
lectura
gamificació

Observacions

Web de l'activitat: http://oortego.wix.com/detectiusproblematic Autors de l'activitat: Jorge Huarte i Oscar Ortego

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari