Desenvolupant online!

gener de 2019
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta d'una activitat que tractarem com a un petit projecte a l’aula, on l'alumnat de diferents centres (o països) desenvoluparà més coneixements sobre la programació d’aplicacions, la comunicació entre iguals i la planificació del treball a través d’Internet. Tots els i les participants tindran un objectiu comú: desenvolupar una aplicació amb codi Java (tot i que també es pot aplicar a altres llenguatges de desenvolupament). Per arribar a l’objectiu, necessiten crear els canals de comunicació apropiats, organitzar i dividir el treball de la manera més eficient possible per així generar un producte (aplicació) decent. Aquest projecte és una simulació molt propera de la feina real que el personal de desenvolupament d’informàtica d'una empresa viu constantment; ja que es dediquen a crear productes amb altres persones en les que treballen físicament al mateix lloc, i amb persones que no treballen físicament aprop.

Objectius

 • – Aprofundir més amb els llenguatges de desenvolupament Java (o qualsevol altre que es cregui adient).
 • – Cercar i seleccionar informació per resoldre problemes.
 • – Desenvolupar habilitats lingüístiques per explicar i comprendre a persones d’altres centres (o fins i tot països).
 • – Comunicar-se a través de diferents tecnologies (correu electrònic, trucades telefòniques, videoconferència, xat …) i utilitzar-ho correctament.
 • – Compartir coneixements sobre les lliçons explicades a les classes. – Documentar correctament el procés de creació de l’aplicació. – Divertir-se i aprendre amb altres alumnes que estiguin estudiant el mateix, simulant una situació real d’empresa.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. En primer lloc, el professorat compartirà una mica d'informació sobre el nivell de l'alumnat per determinar la complexitat final de l’aplicació a realitzar.
 2. Quan el professorat arribi a una “situació ideal” (sobre la complexitat de l’aplicació), redactarà l’enunciat del treball com si es tractés d’una “ordre de treball” (work order), però en aquest cas per l'alumnat. Per exemple, poden redactar diverses work orders per desenvolupar una aplicació per enregistrar resultats de competicions amateur.
 3. El projecte començarà amb una video-trucada grupal de reunió entre tots els socis dels diferents centres. En aquesta trucada de vídeo, tots i totes es presentaran, i el professorat de tots dos centres explicarà a l'alumnat l’objectiu (work orders) a assolir.
 4. Després del primer contacte, l'alumnat serà dividit en grups de 4 persones (2 d’un centre i 2 d’un altre centre), i deuran d’organitzar els seus protocols de comunicació, les reunions a realitzar i, per descomptat, el treball a desenvolupar. Poden fer servir eines com Skype per videotrucades, trucades o xat, drive/dropbox per compartir l’estructura de l’aplicació, correu electrònic per enviar ordres de treball formals, Trello/Jira per organitzar el flux de treball, git/svn/mercurial per compartir el codi desenvolupat…
 5. L’objectiu principal és crear una aplicació per enregistrar competicions amateur (partits de futbol, partides de tennis taula, partides d’escacs …), registrant als oponents, el dia del partit i el resultat. Un possible extra en aquest cas podria ser la creació d'una taula de puntuació o fins i tot la creació de diferents perfils d'accés (visualitzador, editor i administrador).
 6. En aquest projecte podem invertir dues setmanes, a relació de dues hores per dia, que en total serien 20 hores; és a dir, en 10 sessions de dues hores. L'alumnat tindrà aquest temps a classe per desenvolupar l’aplicació coordinant-se local i remotament, amb la supervisió del professorat.
 7. Després del temps establert pel projecte, l'alumnat i el professorat de tots dos centres es tornarà a reunir per realitzar una videoconferència final de comiat on els grups conjunts de tots dos centres defensaran la feina realitzada. Presentaran un document formal que expliqui com van organitzar i repartir la seva feina, com es van comunicar entre ells (eines, períodes de comunicació, etc.) i què han creat finalment.

Autor

Àlvaro Molina Pastor

Àlvaro Molina Pastor

Institut Joan d'Àustria

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

desenvolupament apps
java
Cicles formatius
Cicle Superior
DAW
DAM
Informàtica

Observacions

Al final de l'activitat cooperativa, veurem que els estudiants augmenten les seves habilitats de comunicació (oral i escrita), el seu coneixement sobre com resoldre problemes amb companys presencialment i remotament; i un producte (una aplicació) que arribi al nivell esperat. Aquesta activitat pot contribuir a millorar les següents competències de l’alumnat: - Lingüístiques. - Interculturals. - Digitals. - La tècnica d’aprendre a aprendre. - El pensament computacional (matemàtiques, científiques, tecnològiques). - El desenvolupament de competències bàsiques d’iniciativa i emprenedoria amb productes en l’àmbit del desenvolupament informàtic.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari