DENIP 2014: Missatges a Nelson Mandela

gener de 2014 Departament d'Ensenyament
0 Comentaris
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)

Sense especificar

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Recollida en un pòster digital dels missatges adreçats a Nelson Mandela, redactats o dibuixats per alumnes de diferents escoles, en motiu del “Dia escolar de la no-violència i la pau” (DENIP) que se celebra cada any el 30 de gener.

Objectius

 • Treballar i reflexionar els valors de la no-violència i la pau.
 • Treballar en petit grup.
 • Descobrir noves eines per a compartir la feina feta més enllà de l'aula.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. El mestre introdueix a la classe la figura de Nelson Mandela a través del visionat d'un vídeo-reportatge.
 2. Reflexió col·lectiva sobre el tema.
 3. Els alumnes en petit grup redacten els seus missatges i/o dibuxos.
 4. El grup classe selecciona els 5 missatges o dibuixos més destacats.
 5. Es passen en format digital els missatges o dibuixos seleccionats.
 6. Es pengen en mode de presentació al Youtube.
 7. S'obté l'enllaç del treball per poder-lo linkar al nom de l'escola que figura al pòster digital
 8. Un cop recollides les trameses de totes les escoles es pengen al póster digital fet amb Glogster i se'n fa difusió.

Observacions

L'activitat es va impulsar des del Centre de Recursos Pedagògics (CRP) de La Noguera i anava adreçada a totes les escoles de la comarca. Als centres se'ls va facilitar una webgrafia i vídeos relacionats amb la figura de Nelson Mandela per treballar amb als alumnes (veure pdf). El resultat final es pot visualitzar a: http://crpnoguera.edu.glogster.com/denip2014-mandela/

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari