Edu_Hack

Propostes educatives

Proposta creada per participants de l'equip numero 4 durant la sessió Edu_Hack 2016

Del joc al conte


0 Comentaris
Nivell(s) educatiu(s)
Educació primària
Metodologia(s)
Gamificació
Aprenentatge basat en jocs
Classe inversa

Descripció general

Situació-problema: es necessita la col·laboració de l'alumnat de cicle superior per a preparar les proves adreçades a alumnes de cicle inicial. Activitat de cicle superior: han de preparar jocs, cada grup un. Seran jocs multidiciplinars que quan els alumnes de cicle inicial els resolguin tindran una part de la resolució final, a través de la qual hauran de crear una història.

Objectius d'aprenentatge

  • Desenvolupar l'autonomia personal i la iniciativa.
  • Adquirir habilitats en el treball en equip.
  • Desenvolupar l'empatia.
  • Millorar la competència comunicativa.

Seqüenciació

  1. Es planteja als alumnes de cicle superior la necessitat de crear un joc per a alumnes de cicle inicial, en el context d'una festa o d'un dia especial.
  2. Els alumnes de cicle superior ha de preparar quatre proves en diferents equips, aquestes proves han de ser multidisciplinars. En aquest punt posarem l'èmfasi en la transmissió de les instruccions, treballarem el text instructiu però obrirem la possibilitat de realitzar-lo en diferents formats digitals. Els alumnes han de crear reptes pels alumnes de cicle inicial de forma que aquests hagin de superar-lo. La transmissió de les instruccions serà responsabilitat del grup però també la creació del repte i la creació del objecte que han de rebre els alumnes de cicle inicial al resoldre l'engima o repte. Els reptes poden ser molt diversos, han de ser multidisciplinars i almenys dos d'ells han d'incolure l'ús de les tecnologies, per exemple crear un joc amb Scratch...
  3. Els alumnes de cicle incial rebran les instruccions per a superar cadascún dels reptes. Serà important veure la seva reacció un cop rebut el missatge o les instruccions. Un cop les hagin rebut han de resoldre l'engima, un cop resolt rebran un objecte.
  4. Quan tinguin tots els objectes hauran de crear un conte amb tots ells. A través de l'aplicació Vittle.

Innovació

Promou l'ús de les tecnologies i una metodologia activa basada en el joc.

Avaluació

Autoavaluació Avaluació entre iguals Instrument rúbriques

Gestió de l'alula

Treball en grup

Participants

Pau  Comas Angrill

Pau Comas Angrill

Escola Mar i Cel
Karina Ibarra

Karina Ibarra

Arquinautas.es Myabckit.com
Marta Perez

Marta Perez

Escola Presentació de la Mare de Déu
Clara  Prades

Clara Prades

Departament d'Educació
Jordi Puche

Jordi Puche

Escola Sant Jordi

Competències

Competència comunicativa, lingüística i audiovisual.
Competència autonomia i ciutadania.
Competència artística i cultural.
Aprendre a aprendre.

Tecnologia & Recursos

Ordinador, tablets, Vittel...
Càmera de vídeo
Càmera de fotos
Grabadora...

Observacions / extres

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari