Creadors d'àrees i perímetres

febrer de 2017
0 Comentaris
Matèria
Matemàtiques
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Estudi de casos
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

En aquesta sessió treballarem principalment els conceptes d'àrea i perímetre. Ens centrarem a comprendre que una mateixa figura, encara que la modifiquem, sempre tindrà la mateixa àrea, però que aquesta pot tenir diferents perímetres. Al mateix temps veurem que dues figures amb el mateix perímetre no necessàriament han de tenir la mateixa àrea. Finalment entendrem de manera més significativa d'on provenen les fórmules per aconseguir les àrees d'algunes figures geomètriques.

Objectius

  • Integrar i relacionar els conceptes d'àrea-superfície i perímetre-longitud.
  • Comprendre que l'expressió de l'àrea, d'una mateixa figura, és variable però no la seva àrea.
  • Integrar de manera significativa les fórmules per trobar les àrees de les figures geomètriques (quadrilàters).
  • Gaudir treballant la geometria de manera cooperativa, convertint les matemàtiques en un joc.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Per començar dividirem el grup classe amb parelles per fer la presentació de l'App, per tal que els infants la puguin manipular i així descobrir el seu funcionament més lliurement.
  2. Un cop els infants ja estiguin familiaritzats amb l'aplicació, els hi demanarem que dibuixin un quadrilàter, ja que treballarem amb aquestes figures principalment, amb un nombre determinat de quadradets interiors. Cada nen o nena l'haurà dibuixat d'una manera diferent però tots amb la mateixa àrea.
  3. Aquí és on tornarem a remarcar (ja s'ha d'haver treballat una mica prèviament) que els quadradets interiors de la figura representen l'àrea, és a dir la superfície que ocupa la figura, però que aquesta expressió pot canviar depenent de la unitat de mesura escollida.
  4. Tot seguit els hi farem contar tots els costats del contorn de la figura i els hi explicarem que aquest és el perímetre, és a dir la longitud del seu contorn. Aquí algun infant segurament veurà que totes les àrees coincidiran però no tots els perímetres de les figures dibuixades (si no és el cas, la o el mestre haurà de llençar una pregunta a l'aire perquè facin una reflexió).
  5. A partir d'aquí podrem explicar a través de diferents activitats més visuals, que una figura tindrà sempre la mateixa àrea, però no sempre el mateix perímetre. Al mateix temps també podem veure que dues figures diferents tenen el mateix perímetre però no la mateixa àrea.
  6. Un cop treballats els conceptes d'àrea i perímetre podrem començar a introduir les fórmules per trobar les àrees (per començar ens centrarem amb els quadrilàters de 4 angles rectes i a partir d'aquí podem anar avançant), tot fent veure als infants que les figures estan "ordenades" per files i columnes i que per saber el total de quadrets que hi ha a l'interior d'una figura ho podem fer tant contant-los d'un a un o multiplicant el nombre de files pel nombre de columnes.

Observacions

Aquesta activitat s'organitza amb parelles però es podria fer en grups de més infants, aquests haurien de ser heterogenis per tal que s'ajudin entre ells donant cabuda a la diversitat. La temporització no està determinada, ja que cada aula és diferent i depenent del ritme dels infants, aquesta serà variable.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari