CREACIÓ MUSICAL amb MUSIC MAKER JAM (iOS i Android)

octubre de 2017 Escola Les Llisses
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Donem als alumnes l'oportunitat de convertir-se en autèntics productors musicals, a través de l'app gratuïta MUSIC MAKER JAM (per a iOS i Android). Aquesta aplicació presenta un disseny senzill i molt intuïtiu. Està pensada per a que algú SENSE CAP CONEIXEMENT MUSICAL pugui elaborar creacions musicals semiprofesionals gràcies a la seva interfície intuïtiva. Ens proporciona una infinitat de loops de diferents instruments de màxima qualitat i unes funcions avançades que ens permetrà treballar fàcilment els coneixements musicals adquirits durant l'educació primària a través de les eines 2.0. A més a més, ens dóna la possibilitat d'explorar i aprofundir sobre aspectes d'edició i producció musical (estructures, harmonies, timbres, leimotives...); Conceptes que fins al moment els alumnes sentien inaccessibles. En finalitzar haurem obtingut uns resultats totalment professionals, sense oblidar la tasca didàctica i promovent el treball col·laboratiu durant tot el procés de creació. La intenció és provocar un canvi metodològic cap a un ensenyament basat en l'aprenentatge per competències, a través d'una eina que els alumnes se sentiran seva des del primer moment. Una nova manera de treballar per l'adquisició de les Competències de l'àmbit artístic així com les de l'àmbit digital.

Objectius

  • Fer ús de les noves tecnologies a l'aula de manera motivadora.
  • Participar en el disseny i creació d'una producció artística a través de dispositius mòbils.
  • Adquirir destreses de treball cooperatiu així com millorar la capacitat de comunicació mitjançant l'ús d'eines multimèdia.
  • Proporcionar eines i recursos que incentivin el gust per l'edició i la creació musical
  • Adquirir coneixements d'edició i producció musical a través de dispositius mòbils

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. PRESENTACIÓ i TUTORIAL (2 sessions). Per començar a fer servir MUSIC MAKER JAM haurem de registrar-nos amb una adreça de correu electrònic. Al nostre centre educatiu tenim totes les tauletes configurades amb el mateix correu. De manera opcional, podem connectar un dispositiu Google Chromecast a un ordinador o PDI per tal que es pugui veure la pantalla del dispositiu mòbil en gran. El punt de partida serà una composició creada anteriorment pel docent, per tal que vegin la qualitat sonora del producte final i es puguin fer una idea del treball i dels objectius que volem assolir. Aquest apartat ens servirà per mostrar les 4 interfícies per les quals ens mourem durant el procés de creació i edició. PREPARACIÓ: Els mestre ofereix una tauleta digital per cada dos o tres alumnes. Treballar en parelles o en grups de tres ens dona la possibilitat que els alumnes adquireixin destreses de treball cooperatiu, i facilita l'adquisició dels conceptes que s'explicaran, a través de l'ajuda que es poden proporcionar entre ells mateixos. A més, proporcionarà el context ideal per a trobar punts en comú en la presa de decisions i els servirà per aprendre que una creació musical professional és el fruit de l'enteniment entre diverses persones. TUTORIAL D'US (JAMcademy): L'App ens ofereix un tutorial molt senzill (anomenat JAMcademy) per aprendre a fer servir l'app. Dedicarem 2 sessions a experimentar les funcions bàsiques seguint la pauta del tutorial de la pròpia App. El mestre configurarà el dispositiu Google Chromecast a la PDI de l'aula, de manera que tots els alumnes puguin veure en gran tots els passos que el tutorial ens proporciona. Google Chromecast serà una eina útil també a l'hora d'explicar funcions concretes de l'aplicació així com per a mostrar exemples, exposar les produccions artístques...etc. Durant les primeres dues sessions, gràcies al tutorial integrat a l'app, els alumnes tindran contacte directe amb les funcions bàsiques: afegir instruments, sel·lecció dels instruments, edició de la durada de la pista, edició del volum de cada instrument, modificació del tempo, adequació del volum general... sempre de manera molt senzilla, entenedora i motivadora per a ells.
  2. HARMONIA: (1 sessió). L'aplicació no proporciona tots els acords existents a l'escala musical, però sí que ofereix un gran ventall, més que suficient per a la creació artística. Ells hauran de crear una seqüència d'acords dins de l'apartat "Harmonia", seguint els consells del mestre. De seguida experimentaran que no és gens dificultós. Els alumnes podran explorar les diferents sonoritats harmòniques que ofereixen els diferents acords. Per tant, poden inventar-se lliurement diferents seqüències d'acords. A més a més, el mestre proporcionarà diferents seqüències d'acords de 4 compassos que tindran una coherència musical. Tots els alumnes que ho desitgin podran escollir una per a la seva composició. El mestre procurarà que cada grup de treball utilitzi una seqüència diferent, per garantir la diversitat sonora a l'hora d'exposar les produccions artístiques. Cal destacar, que en cursos anteriors, els alumnes s'hauran familiaritzat amb la composició dels acords, per tal d'entendre el funcionament i la importància dins les creacions musicals. Es tracta de dur a la pràctica conceptes que apareixen al currículum de l'àrea d'Educació Artística i que hauran treballat al llarg de la seva etapa a l'educació primària. Tanmateix, no oblidem que aquesta App està pensada per a ser utilitzada per persones sense CAP CONEIXEMENT MUSICAL!
  3. ESTRUCTURA I COMPOSICIÓ (3 sessions). El mestre els mostra una composició musical creada anteriorment per tal que puguin diferenciar les diferents parts d'una obra musical: Introducció, part A, part B, pont, part C, Tornada, desenllaç....etc. Sempre seguint l'exemple del mestre els alumnes: Aprendran a copiar i enganxar una part; aprendran a fer variacions a cadascuna una de les parts, inclús a nivell harmònic; aprendran a donar nom a cadascuna de els parts. Amb aquests conceptes bàsics els alumnes aniran donant cos a la seva composició. A més a més, el mestre anirà resolent els dubtes, proporcionant consells i recursos durant el procés de composició.
  4. FINALITZACIÓ I ENREGISTRAMENT (1 Sessió). Anirem perfilant els últims detalls de la nostra composició. Descobriran que també poden enregistrar la seva veu, i aprofitarem per fer alguna prova. Aprendrem a enregistrar la nostra composició i a exportar-la en format mp3.
  5. EXPOSICIÓ DE LES OBRES MUSICALS (2 Sessions). Dedicarem la darrera sessió de la unitat didàctica a exposar les diferents creacions musicals i obrir un espai de debat on poder comentar les dificultats que ens hem trobat i com les hem solucionat. Ens convertirem en productors musicals i farem entre tot anàlisi musical de les obres exposades. Dedicarem la darrera sessió per conèixer tot allò que l'App ens proporciona més enllà de l'eina de composició: - Botiga actualitzada de sons i estils musicals (alguns de pagament i d'altres gratuits); - Galeria actualitzada de composicions creades per artistes de renom internacional; així com d'usuaris desconeguts; - Biblioteca de projectes; - Xarxa social on es pot exposar les creacions i on es pot interactuar amb la resta d'usuaris de MUSIC MAKER JAM.

Autor

Diego Castro Cantador

Diego Castro Cantador

Escola Les Llisses

Tecnologies Emprades

iOS,Android,Chrome

Paraules Clau

educació musical
novestecnologies

Observacions

Aquesta aplicació, pensada per a ser utilitzada per persones sense CAP CONEIXEMENT MUSICAL presenta una alta qualitat ens els resultats així com un senzill funcionament. Aquests dos aspectes faran que els alumnes mostrin interès en descarregar-se l'app als dispositius mòbils que tenen a casa. És una app que desperta en els alumnes l'interès per la música i els mostra la vessant de la composició, edició i la producció musical, que fins al moment sentien inaccessible.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari