Creació i ús de xat bots amb Telegram

novembre de 2018 Institut Jaume Huguet
0 Comentaris Mobile Learning Awards 2019
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els xat bots són màquines virtuals programades per oferir una comunicació amb els usuaris de forma coherent i instantània, facilitant als usuaris tota mena de solucions o informació. Els xat bots senzills segueixen una estructura lògica (ramificada) i poden donar resposta a preguntes o problemes senzills seguint un programa de respostes limitades o preprogramades. Crear xat bots no requereix un alt nivell de coneixements en programació amb plataformes de missatgeria instantània com Telegram. En aquesta experiència els alumnes creen xat bots (són botmasters) i utilitzen un xat bot del professor en un projecte ABP. Els alumnes de quart de secundària creen tres xat bots. El primer correspon a un bot pels clients d'un restaurant, amb la carta de plats, el menú, la reserva de taula, la localització del negoci i un espai per opinions del client. En el segon xat bot, els alumnes programen un bot per realitzar un test per determinar el risc en el consum d'alcohol i informant sobre el problema (conscienciar sobre els perills de l'alcohol). Per últim, els alumnes creen un xat bot de temàtica lliure, fixant l'objectiu, creant l'esquema o mapa mental i cercant els continguts. El xat bot creat pel professor funcionarà com un assessor virtual dels alumnes de segon de secundària, en un projecte ABP (projecte crea el teu restaurant) per orientar-los en el procés d'aprenentatge cap a la solució o producte final. El xat bots poden descarregar feina al professor en tasques repetitives, afavorint el canvi de rol dins l'aula. Són un element engrescador i dinamitzador, fomenten la col·laboració i l'ús de dispositius mòbils amb finalitats educatives. Si els alumnes creen els seus propis xat bots, treballen la creativitat, la lògica, el pensament computacional i la resolució de problemes en un món on cada cop resulta més necessari interaccionar amb ginys programables i entorns virtuals.

Objectius

  • Treballar la creativitat i la comunicació creant xat bots senzills. Els alumnes són creadors digitals.
  • Treballar la resolució de problemes i el pensament computacional. La lògica i la programació com a eines transversals.
  • Ús del telèfon mòbil i de la missatgeria instantània amb finalitats educatives. Aprenentatge actiu i automàtic.
  • Dinamitzar les activitats de classe fent continguts més atractius o engrescadors i flexibilitzar el procés d’aprenentatge.
  • Ús d’un xat bot con assessor virtual dels alumnes en un projecte d’aprenentatge ABP. El xat bot com ajudant del professor.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. ACTIVITAT 1: (4 sessions) Els alumnes (4t ESO) de forma guiada creen un xat bot pels clients d’un restaurant. En el bot del restaurant l’usuari pot veure els diferents plats de la carta, separats en primers, segons i postres. Els clients també poden consultar el menú, accedir a les reserves, localitzar la ubicació del restaurant i accedir a un espai per registrar les opinions dels clients.
  2. ACTIVITAT 2: (4 sessions) Aprofitant el ressò sobre una notícia del mes de novembre sobre els riscos del consum d'alcohol en adolescents del Departament de Salut, els alumnes (4t ESO) han de crear un xat bot que permet realitzar un test per determinar si l'usuari/a del xat bot realitza un consum d'alcohol d'alt risc i que informa sobre el problema de consumir alcohol. El test realitzat pel xat bot està basat en la guia de referència ràpida per abordar l'abús d'alcohol de la societat espanyola de medicina de família per a majors de 14 anys. L'alumne/a, a banda de programar, aprèn, recorda i pot conscienciar-se sobre els perills en el consum d'alcohol.
  3. ACTIVITAT 3 (6 sessions) L'alumnat (4t ESO) demostra els aprenentatges adquirits creant el seu xat bot de forma individual o per parelles. Els alumnes dissenyen una experiència xat bot de temàtica lliure que requereix per part dels alumnes pensar un esquema, fer un mapa mental o escenari que segueixi cert ordre lògic. Per crear un xat bot cal tenir clar l'objectiu del bot (lúdic, ajuda, aprenentatge, informatiu, etc.), desenvolupant i recopilant els diferents continguts del xat bot i creant el bot, tenint clar l'esquema o diagrama de flux a seguir. El xat bot ha d'utilitzar un llenguatge senzill i correcte, dirigit a una sola persona (l'usuari) i amb independència de gènere (llenguatge neutral), mantenint l'atenció de l'usuari (amb imatges, etc.). L'alumnat programa les seves converses (xat bots senzills) com activitat didàctica i gamificada i posteriorment, pot intercanviar els bots fets a l'aula amb els seus companys, posant-los a prova, escollint el millor xat bot, afavorint la comunicació i les relacions amb el grup classe.
  4. EL XAT BOT COM AJUDANT DEL PROFESSOR/A EN UN PROJECTE ABP La tasca del xat bot serà la de guia o assessor virtual, plantejant qüestions als alumnes per orientar-los a trobar solucions de forma indirecta. El xat bot descarrega feina repetitiva al professorat que supervisa el projecte i que pot dedicar-se a gestionar altres problemes o imprevistos de l'aula. Amb les preguntes guia del xat bot cada grup socialitza i recopila la informació, generant els productes o solucions de cada fase o repte, fins assolir el producte final. Alumnes: 2n ESO Títol ABP: Crea el teu Restaurant Producte final ABP: Realització d'una web del restaurant. El projecte es realitzarà en grups petits de 4 alumnes. Cada alumne adquireix un rol dins del grup (Cuina, Gerència, Cap de Sala i Administració i promoció). El producte final consisteix en la creació d'una web del restaurant recull de tot els aspectes treballats. El projecte es desglossa en 5 fases o reptes i en cada fase cal arribar a un producte parcial. Les fases 1, 2, 3 i 4 generen els continguts per assolir la fase 5 o producte final (creació de la pàgina web). Fases del projecte ABP: 1.- Constitució del Restaurant. 2.- Llicència d'activitat. 3.- Carta del restaurant. 4.- Gestió del restaurant. 5.- Web del restaurant (producte final). Realització (segons la comissió abril-maig 2019): Duració ABP:10 jornades (2 setmanes).

Autor

Adrià Francesc Delgado Sugrañes

Adrià Francesc Delgado Sugrañes

Institut Jaume Huguet

Apps

Paraules Clau

bots
xatbots
telegram
automatismes
conversacionals
creativitat
lògica
abp
gamificació
pensament computacional
mòbil
missatgeria
programar
botfather
assesor virtual

Observacions

Experiència creació de xat bots realitzada amb els alumnes de tecnologia de 4t d’ESO de l’institut Jaume Huguet de Valls (Alt Camp) durant els mesos de novembre i part de desembre del 2018. Experiència ús de xat bots amb els alumnes de 2n ESO de l’institut Jaume Huguet de Valls (Alt Camp) dins del projecte ABP crea el teu restaurant curs 2018-2019 (Abril de 2019).

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari