Creació d'hologrames amb Scratch Jr.

gener de 2017 Escola Agnès Armengol
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Proposta realitzada amb un grup de 13 alumnes de 5è de primària ,treball en parelles. Aquesta experiència que es planteja pretén complementar el projecte "L'espai" que s'està treballant durant el primer i segon trimestre d'aquest curs. A partir de l'ús de l'aplicació Scratch Junior i de la construcció d'una petita piràmide hologràfica s'elaboraran diferents projectes digitals on es treballaran alguns planetes i satèl·lits. Aquesta activitat pretén aprofundir i complementar els aprenentatges dels alumnes.

Objectius

  • Durant tot el procés de realització de l'experiència hem partit d'aspectes molt bàsics, ja que la diversitat de domini del funcionament d'una tauleta ha estat diversa.Davant d’una proposta en què apareix una eina digital amb una aplicació desconeguda per ells, els dóna una certa inseguretat. Les explicacions del mestre aconsegueixen disminuir aquesta resistència inicial. És important donar-los temps per buscar, provar, equivocar-se, pensar en possibles solucions… Cal que el mestre tingui una actitud d’escolta i de guia del procés que segueixi cada grup de dos. A mesura que van agafant més confiança i a la vegada més domini les sessions són molt més fluides , engrescadores i motivants.
  • L'experiència intenta enriquir, motivar i donar noves eines que permetin potenciar l'autonomia dels alumnes, el treball cooperatiu, la capacitat d''aprenentatge entre companys i aconseguint extrapolar tots aquests aspectes més enllà de l'aula.
  • Pels alumnes amb més dificultats proporciona una manera de treballar uns mateixos continguts, iguals als dels seus companys d'aula, donar la possibilitat d'aconseguir uns resultats òptims i permet fer-los partícips de manera col·laborativa, amb la resta de companys de classe.
  • Com a mestre permet veure les diferents formes de treballar dels alumnes i la manera de portar a terme els seus projectes. Moltes vegades amb dinàmiques diferents i rols diversos la qual cosa beneficia el desenvolupament de cada un dels alumnes.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Podem dividir l’experiència en dues parts amb un total d’unes 10 sessions.
  2. Una primera part en la què s’ensenyarà als alumnes l’ús de l’aplicació (insertar imatges i/o so, escenaris, com es programen moviments…).
  3. Després d'haver fet diferents proves en parelles, s'inicia el projecte sobre l'espai; a partir de les diverses propostes han de treballar un planeta o satèl·lit; fent una fotografia, programant un moviment, fons i una veu explicativa...
  4. Una segona part de l'experiència consisteix a elaborar la piràmide troncada de base quadrangular, per tal d'aconseguir una similitud a un vidre que ens permeti visionar un holograma.

Autor

Pedro Antonio Fábrega

Pedro Antonio Fábrega

Escola Agnès Armengol

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

Inclusió digital
experienia inclusiva
hologrames
pensament computacional

Observacions

L'escola Agnès Armengol és un centre educatiu ubicat al barri de Torre-Romeu concretament a Can Roqueta, és un barri perifèric de Sabadell amb un alt nombre de famílies amb situacions socials, culturals i/o econòmiques de desavantatge social i famílies d'incorporació tardana al sistema educatiu de procedència d'àmbits lingüístics i culturals allunyats. L'atenció que es dóna des del nostre centre educatiu a l'alumnat amb més dificultats és un tema que preocupa i segueix preocupant de manera constant en el dia a dia de la nostra realitat educativa. Des de la nostra escola s'intenta ja no focalitzar la mirada exclusivament i de manera generalitzada en les dificultats dels alumnes, sinó tenir en compte el context, el desenvolupament de l'alumne, l'entorn social.... L'experiència docent a la nostra escola ens fa veure de manera generalitzada que tots els alumnes vénen amb la seva motxilla, tots tenen necessitats educatives. El fet d'utilitzar eines digitals tot i el desconeixement d'aquestes per part dels alumnes, potenciar la creativitat, la llibertat de procediments i l'experimentació en contraposició a ser un simple consumidor d'una aplicació. En un primer nivell es preveu que l'alumne pugui realitzar l'activitat encomanada de forma guiada ( tutorials, explicacions) amb l'assessorament dels companys o del mestre. En alguns casos aquest primer nivell es fa difícil de superar a causa d'inseguretats, dubtes, por a l'equivocació...

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari