Crea un logotip per a la teva nova empresa

abril de 2017 Institut Numància
0 Comentaris
Matèria
Emprenedoria
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge basat en problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Aquesta proposta està contextualitzada dins l'elaboració d'un projecte de creació i innovació en el desenvolupament d'un nou producte que respongui a una necessitat social. En aquest apartat del projecte els alumnes han de desenvolupar un logotip per a la seva empresa, tot utilitzant l'app Canva i tenint en compte el seu públic objectiu i destinataris; valorant ítems com: psicologia del color, tipologia de lletres, ús d'imatges, relació amb el producte, ...

Objectius

  • Transformar una idea en realitat digital
  • Descobrir totes les opcions que li proporciona la App
  • Elaborar un disseny de logotip ajustat a la seva proposta de producte/empresa
  • Prendre consciència de la realitat que l'envola
  • Valorar diverses opcions que ofereix el màrqueting

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Pasos previs: Parts inicials del projecte (identificar necessitats, contextualitzar la necessitat; on, quan, qui, per a qui, perquè..), definició del producte (característiques, prototip...)
  2. PAS 1: explicació teorica (origen del màrqueting, les 5P's, tipus de logotip, psicologia del color...)
  3. PAS 2: Plantejament teòric del seu logotip + recerca
  4. PAS 3: Elaboració del logotip amb l'app
  5. PAS 4: Mostra i justificació dels elements del logotip (exposició oral - elevator speech)

Observacions

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari