Cossos platònics - Cossos reals

gener de 2018 Institut Antoni Ballester
0 Comentaris Experiència participant MLA 2018
Etapa
Batxillerat
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Es tracta de crear maquetes de les seccions principals dels cossos platònics (tetràedre, hexàedre i octàedre). Farem el disseny i l'imprimirem en 3D L'utilitzarem per veure i tocar les peces dels problemes plantejats a classe de Dibuix tècnic de segon de Batxillerat.

Objectius

  • Ús de programes de modelat per a la impressió 3D- Tinkercad
  • Aplicar els coneixements de dièdric a la creació de les peces
  • Facilitar la comprensió dels exercicis de posicionament espacial dels cossos platònics que entren a les PAU.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Estudiar les seccions principals dels tres cossos platònics per poder tenir totes les mesures necessàries per fer el projecte amb Tinkercad.(1 hora)
  2. Disseny de les peces amb els coneixements bàsics de Tinkercad. Els alumnes coneixen el programa, ja que l'utilitzen a primer de batxillerat per estudiar les peces en sistema axonomètric. (2 hores)
  3. Amb el disseny exportat com arxiu .stl el passarem pel programa Ultimaker Cura que ens convertirà el format per a poder fer la impressió en 3D (30 minuts)
  4. Comencem a imprimir els dissenys. Implica el coneixemt bàsic d'ús de la impressora 3D en el nostre cas una BQ Hephestos. (1 hora+ la impressió)
  5. Realitzem dibuixos de les diferents posicions de les figures en sistema dièdric amb les peces a la mà. (8 hores)

Observacions

Cal dir que un dels problemes més habituals en l'estudi espacial, és la dificultat de veure en tres dimensions. El fet de treballar amb maquetes creades per ells s'ha vist reflectida en una millora tant en l'àmbit d'aprenentatge com de resultats acadèmics.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari