Construïm un aeròfon d'aigua

març de 2016 Institut Nicolau Copèrnic
0 Comentaris
Matèria
Música
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes hauran de construir un aeròfon d'aigua amb ampolles de vidre, amb el que interpretaran una cançó. Paral·lelament crearan un tutorial on explicaran el procés de com fer-lo. Finalment, mostraran el resultat i explicaran als seus companys el procés que han seguit. Els alumnes s'autoavaluaran i coavaluaran la feina dels seus companys a través de rúbriques. La proposta contempla una activitat extra, per reforçar els conceptes bàsics en anglès. Els millors exemples es compartiran amb la resta de la comunitat educativa a través de les xarxes socials que es considerin.

Objectius

  • Musicals: (Re-)conèixer els paràmetres del so / Conèixer i utilitzar la nomenclatura anglesa de les notes (C,D,E…) / Reconèixer diferents escales o patrons melòdics / Aprendre a afinar una ampolla amb un afinador en línia / Escriure o compondre una partitura (Musescore) / Interpretar una cançó senzilla.
  • Expressius i comunicatius: Millorar l'expressió oral i escrita a l’hora de realitzar i defensar el tutorial
  • Tecnològics i de gestió de la informació: Aprendre a gestionar dades (mil·lilitres-la ‘tara’-Hertz) / Aprendre a fer un tutorial senzill (Estructuració-Índex) / Aprendre rudiments bàsics d’enregistrament i edició audiovisual (Audacity i Camtasia).
  • Inter/Intrapersonals: Treballar en grup (autonomia, compromís i respecte) Aprendre a autoavaluar-se i avaluar als companys, amb rigor i respecte (rúbriques)

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Construir l’instrument: afinar ampolles, pesos i registres (grups de 3-4 persones)
  2. Documentació dels processos (fotos i vídeos amb el mòbil) per anar creant el tutorial.
  3. Gravar en vídeo l'escala treballada i la peça musical, amb o sense acompanyament.
  4. Presentació i justificació del tutorial, en format diapositives o vídeo, a la resta d'alumnes.
  5. Valoració, avaluació i reflexió conjunta de l'activitat (rúbriques)

Autor

Joan Escoda Domènech

Joan Escoda Domènech

Institut Nicolau Copèrnic

Tecnologies Emprades

Chrome

Paraules Clau

aigua
tutorial
qualitats del so
Edició de vídeo
edició de so
treball cooperatiu
música
anglès

Observacions

L'activitat és interdisciplinar i flexible. Adaptable a qualsevol nivell, des de Cicle Mitjà de Primària fins a Batxillerat, on es pot aprofundir sobre aspectes d'acústica del so. Les ampolles suposen una excusa per a fer un treball cooperatiu i construir un instrument i, alhora, desenvolupar un tutorial, on es detalli el procés d'elaboració i les passes que s'han seguit. És alhora transferible a altres matèries. Idea principal: construir "X" i mostrar, explicar i documentar els processos en un tutorial.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari