ConnecTeam

setembre de 2018 Escola El Bosc de la Pabordia
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en problemes
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La nostra proposta parteix de la necessitat de renovar-nos, de millorar, d'adaptar-nos a les noves tecnologies i ho fem de forma transversal, amb diferents agrupaments, partint de reptes, potenciant la creativitat i l'emprenedoria, personalitzant els aprenentatges i fomentant l'esperit crític. És un treball de totes i tots, que requereix un esforç comú i un replanteig de la manera de fer de tota la comunitat educativa. L'hem iniciat i avancem a molt bon ritme. Volem continuar creixent.

Objectius

  • Plantejar reptes per tal d'estimular la creativitat i l'emprenedoria per assolir-los tot potenciant l'aprenentatge cooperatiu i internivell.
  • Personalitzar i diversificar els recursos utilitzats com a mitjà d'aprenentatge.
  • Potenciar l'assoliment de la competència digital del professorat de l'escola per tal d'aconseguir una aplicació de les tecnologies més afectiva.
  • Fomentar l'esperit crític i l'ús responsable de les tecnologies. Respectar la protecció de dades, la seguretat i la propietat intel·lectual.
  • Promoure el desenvolupament de les habilitats i recursos TAC necessaris per viure en la societat actual.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Partim de les següents accions i fases: - Reinventar els espais de l'escola per poder adoptar la transformació digital. - Formació del professorat en el domini dels recursos tecnològics. - Adquisició dels recursos tecnològics necessaris per dur a terme el projecte. - Implementació del treball d'Espais de Robòtica per tal de crear una línia transversal. - Fomentar intercanvis d'experiències i treball en xarxa entre el professorat. - Aconseguir l'aplicació efectiva de les tecnologies en diferents contextos.
  2. Les accions esmentades en el punt anterior formen part d'un procés que s'extendrà durant els propers cursos. L'hem iniciat aquest curs amb moltes ganes, dedicació i implicació. Ara toca continuar amb el projecte amb la mateixa eficàcia i ritme com fins ara.
  3. S'han fet activitats de tot tipus: introducció del Lego Wedo i GSUITE a CS, robòtica a tota l'escola dins dels Espais (agrupaments internivell i heterogenis, utilitzant diferents recursos especificats en el projecte), activitats a partir de Codis QR, edició de vídeos i fotografies. Els alumnes de l'escola fan conferències durant l'any en diferents idiomes i elaboren un suport digital per a fer les seves exposicions. A nivell de claustre utilitzem la plataforma Additio per avaluar i fer el seguiment dels nostres alumnes tot compartint els grups i materials com rúbriques, quadres de doble entrada,etc... que ens permeten coavaluar. L'escola es comunica amb les famílies i el professorat a partir del correu electrònic i d'una App anomenada Tokapp, la qual permet enviar documents enllaçats al drive per tal de ser complimentats i retornats a l'escola (autoritzacions, enquestes, inscripció a xerrades ofertes per l'escola, pagaments...) A nivell de claustre també s'han fet xerrades pedagògiques i intercanvi d'experiències per tal de millorar la manera de fer i tenir més coneixements per aplicar-los amb els alumnes. Estem fent un treball d'adaptació de les tecnologies en el nostre dia a dia de forma gradual i pautada però amb molta motivació.

Autors

Javier García Domínguez

Javier García Domínguez

Escola El Bosc de la Pabordia
Núria Sánchez Caritg

Núria Sánchez Caritg

Escola El Bosc de la Pabordia

Paraules Clau

connecta
renovació
Tecnologia
transformació
reptes
personalització
aplicació
aprenentatge significatiu
competencial

Observacions

El nostre punt de partida va ser el redisseny dels espais físics de l'escola a partir d'una jornada de treball amb el Claustre basada en el Design Thinking i el Reinvent the Classroom. El següent pas va ser oferir formació al Claustre i adquirir els recursos tecnològics necessaris per tirar endavant el nostre projecte. Vam distribuïr dins de l'horari diferents moments per potenciar l'aprenentatge a través de les TAC (Espais, Aprenentatge Basat en Reptes, Projectes...) i així poder establir una línia transversal d'aplicació de les tecnologies a tota l'escola.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari