Congreso FOL. Una APP d'alumnes FP

novembre de 2018
0 Comentaris Experiència participant MLA 2019
Temporització
Projecte
Metodologia(s)
Aprenentatge Servei
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes ha desenvolupat una Aplicació mòbil, com a encàrrec del comité organitzador del Congres de professors de FOL que s'organitza anualment. Els alumnes competeixen per parelles per oferir una aplicació mòbil que acompleixi els requisits donats a l'hora de l'encàrrec, la valoració de totes les APPs ha estat a càrrec de tot el comité organitzador, així com per part dels alumnes i dels professors responsables. Els alumnes que han participat en aquesta experiència són alumnes de segon curs de CFGM de Sistemes i han desenvolupat la APP en el marc del mòdul formatiu de desenvolupament de WebAPPs i que forma part de l'especialització endegada al centre pels estudis d'informàtica.

Objectius

 • Treballar en equip, simulant el treball en una empresa de desenvolupament de software. Aprenent alhora a com gestionar projectes
 • El canvi de rols dins l'aula, on els alumnes assumeixen el rol principal i el professorat passa a ser un facilitador, impulsor i de vegades passa a ser fins i tot alumne
 • Orientar a tenir un esperit crític amb la feina feta, assumir la responsabilitat d’una tasca encomanada, fent que l'alumne aprengui al temps que arriba a l'objectiu
 • Crear una aplicació útil que ajudi a reduir la factura energètica de qualsevol congrès amb la utilització d'una aplicació mòbil per tots els seus assistents
 • Animar a l'esperit crític, cada equip desenvolupa el seu prototipus i avalua les propostes de la resta

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Obtenció de requeriments: contacte amb el client, establir calendari del projecte
 2. Creació dels equips de treball
 3. Definició de les tasques a fer, assumpció de responsabilitats. Establir un calendari per cada paquet de treball i definir el membre de l'equip responsable
 4. Desenvolupament del producte, integració dels paquets desenvolupats. Adaptació de la interficie gràfica segons criteris corporatius de client
 5. Revisió funcional del producte, amb proves sobre dispositius reals. Tests d'usuari i reunió amb el client per una revisió de producte i continguts
 6. Reunió amb client per mostrar prototipus d'aplicació i avaluar l'acompliment dels requeriments establerts en l'encàrrec
 7. Publicació del producte. Preparació de documentacions, merchandising (posters, captures, manuals...)
 8. Presentació del producte al grup classe i al client. Avaluació de la competència en el sentit crític de la feina desenvolupada
 9. Lliurament del producte final i pulicació en els markets

Autors

Josep Ma. Flix Rovira

Josep Ma. Flix Rovira

Institut Caparrella

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

APP
desenvolupament apps
programació
treball per projectes
web

Observacions

No disponible...

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari