Coneixem Pinterest

novembre de 2017 Escolàpies Olesa de Montserrat
0 Comentaris
Matèria
Llengua anglesa
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Crear una carpeta dins Pinterest amb tot d'imatges sobre les parts d'una casa en anglès: vocabulari, dibuixos, etc. Els alumnes han d'entrar i mirar i decidir quines paraules necessiten trobar (treball cooperatiu on cada alumne forma part d'una habitació de la casa).

Objectius

  • Utilitzar correctament les TIC.
  • Ser autònom a l'hora de buscar informació.
  • Ser respectuós amb les noves tecnologies (Ipads i/o ordinadors).
  • Aprendre les parts de la casa i els objectes que es troben dins de cadascuna.
  • Conèixer noves eines de cerca d'informació.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Primer vaig explicar què era Pinterest, i què hi podíem trobar. Els vaig ensenyar l'aplicació a través de la pissarra digital. Vam buscar informacions que els alumnes volien, per ensenyar-los que es podia buscar qualsevol cosa.
  2. Després els vaig donar l'usuari que havien d'escriure per accedir-hi (en vaig crear un per a la classe). Havien d'intentar obrir l'aplicació, i entrar amb aquest usuari. El que aconseguia entrar, podia navegar i buscar les coses que volia. Així jo podia ajudar als que ho necessitaven.
  3. La següent sessió, va servir perquè cadascú, tenint en compte a l'habitació que havia triat (bathroom, bedroom, garden, dining room, living room, kitchen), havia de buscar objectes que hi havien dins la respectiva habitació. Escriure'n el nom, i fer-ne un dibuix. Tots els membres d'una mateixa habitació (grup "kitchen": 5 memebres), havien de triar els mateixos objectes, els quals haurien d'explicar posteriorment a la resta de companys de classe per acabar confeccionant una casa cooperativament.
  4. Després de refer els grups (ara cada grup té un membre de cada habitació), han de començar a confeccionar la manualitat de la casa, tipus pop-up. Poden entrar a Pinterest per veure com fer-ho, agafar idees, acabar de buscar noves imatges, etc.
  5. Una última sessió, per acabar d'enllestir la manualitat, el nom dels objectes, els dibuixos, etc.

Autor

gemma viñeta andrés

gemma viñeta andrés

Escolàpies Olesa de Montserrat

Apps

Tecnologies Emprades

iOS,Chrome

Paraules Clau

House
Pinterest

Observacions

Bona decisió de fer aquest treball cooperatiu, doncs cadascú té una tasca, i tothom necessita a l'altre per acabar la feina. No hi ha ningú que pugui fer veure que fa feina, doncs com que primer forma part d'un grup, i posteriorment d'un altre grup, on haurà de fer intercanvi d'informacions a la resta, tothom és imprescindible pel grup. Per exemple, si a un grup, la persona que era responsable del "Bathroom" no ha fet la seva feina, la casa que construiran no tindrà aquesta informació i, per tant, estarà incompleta i això repercutirà a tot el grup.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari