Coneix Fondarella amb el nostre joc!

novembre de 2016 Escola Minyons d'Urgell
0 Comentaris
Temporització
6-10 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A partir del projecte interdisciplinar iniciat a l'escola per conèixer el patrimoni històric i arquitectònic de la nostra població, es proposa, dins el taller de tauletes que cada setmana realitzem, crear una guia que, utilitzant la geolocalització, ens doni informació dels llocs interessants de la població. Es planteja que la guia tingui el format de joc de pistes, per tal que els alumnes més petits del centre, una vegada elaborat, puguin anar a fer una ruta i descobrir aquests llocs. A través del projecte podem veure diferents utilitats en els dispositius

Objectius

 • Conèixer el patrimoni històric i cultural de la població, a través de la cerca i tractament de la informació i el joc.
 • Saber triar i utilitzar diferents tecnologies (tauletes i ordinadors) de forma adequada a cada una de les activitats i propostes de les quals consta el projecte.
 • Treballar de forma organitzada i consensuada per obtenir els millors resultats possibles, aprofitant les aptituds i interessos de tots els integrants del grup. Encoratjar a cada un del alumnes a compartir, ajudar i ensenyar els seus companys allò que ha après.
 • Saber presentar tota la informació obtinguda i tractada en un format diferent al que fins ara s'havia demanat i saber donar valor a allò que han produït i aconseguit.
 • Aconseguir seguir instruccions i seqüències lògiques de certa complexitat, saber explicar i comunicar el perquè de cada un dels punts d'aquestes seqüències i aplicar lògiques similars a situacions d'una certa semblança.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Plantejament del projecte. Debat i discusió amb l'alumnat de sisè de com podriem ensenyar els llocs d'interès de la nostra població als nens més petits de l'escola, d'una forma atractiva i interactiva. Es decideix fer-ho amb una aplicació que proposarà un joc de pistes als nens per saber quin lloc de la població han d'anar a conèixer. Les pistes s'aconseguiran amb minijocs interactius.
 2. Cerca d'informació. Cerca i tria dels llocs d'interès de la població. Es busca informació d'aquests llocs, com l'interès cultural, històric, arquitectònic, serveis, etc. Es fa en diferents fonts, sobretot pàgines a la web i llibres editats amb informació històrica del poble. S'utilitzen les tauletes i el navegador Google Chrome per la cerca.
 3. Decisió de jocs. Es decideix entre tots quins tipus de minijocs serem capaços de programar. Es decideix que es faran preguntes amb respostes, tant amb text com amb imatge, el joc de les diferències, cerca de camins i puzzles.
 4. Estructura bàsica del joc. Es fa, per part del mestre, tota l'estructura bàsica del joc, amb les pantalles que es necessitaran i el codi bàsic per tal que ja funcioni. Es mostra i s'explica tota aquesta estructura a l'alumnat i s'indica que i com s'ha d'omplir de contingut. Es decideix quin tipus de contingut (imatges, textos escrits i orals, sons).
 5. Recursos necessaris. Recopilació, creació i adaptació de tots els recursos necessaris pel joc. L'alumnat fa fotografies dels llocs d'interès, s'editen aquestes imatges segons sigui necessari, s'adapta la informació recopilada en textos adequats, tant en longitud com en nivell, es graven oralment aquests textos, es fan dibuixos de personatges conductors del joc, es cerquen efectes de so, etc. S'utilitzen les aplicacions de càmera i gravació de sons de les tauletes.
 6. Codi. Amb l'ajuda de petits tutorials elaborats prèviament, l'alumnat fa la programació dels minijocs proposats, amb App inventor, incorporant els recursos sonors i visuals que han creat en l'activitat anterior. Amb App Inventor Companion poden anar provant el funcionament correcte del joc.
 7. Finalització del joc. S'incorpora a l'estructura presentada en la quarta activitat els jocs anteriors i els recursos necessaris. Aquesta feina la fa el mestre amb l'ajuda de voluntaris, ja que en aquest moment es treballa sobre un sol projecte. Una vegada feta aquesta feina, l'aplicació estarà acabada.
 8. Proves. En aquesta activitat es prova realment si tot el joc funciona correctament. Es va a jugar, a fer la ruta i tots els minijocs amb l'alumnat. Es troben les errades i es corregeixen. Aquesta activitat es proposa fer-la diverses vegades (es pot fer amb diferents grups de nens participants del projecte).
 9. Finalització. Es proposa com a última activitat que els nens que han dut a terme tot el projecte presentin l'aplicació a l'alumnat d'infantil i primers cursos de primaria i els acompanyin a fer el joc per tot el poble, per poder conèixer els llocs d'interès de Fondarella amb l'ajuda dels seus companys.

Observacions

Els nens han estat molt implicats en tot el procés i elaboració del projecte. Se'ls va plantejar amb la idea d'elaborar i crear un joc, amb la qual cosa ja va ser més fàcil l'acceptació. També es van dur a terme activitats paral·leles que encara els van motivar més, com l'assistència a una LANParty on van conéixer professions relacionades amb tot aquest món i aplicacions de la tecnologia en el món real.

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari