Comprensió lectora amb Plickers o Kahoot

març de 2018 Escola Sant Salvador d'Horta
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Resolució d'exercicis i problemes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

A l'aula, els i les alumnes llegeixen una lectura proposada pel llibre de llengua, per nosaltres o el capítol d'alguna novela que estem treballant. Una vegada llegir, es posen en parelles i preparen 10 preguntes sobre la lectura per intercanviar-les amb l'altra classe. Prèviament, han de saber si aquestes preguntes són per Plickers o per Kahoot. PEr Plickers acceptem resposta múltiple (a,b,c,d) o verdader-fals; per Kahoot acceptem resposta múltiple. Han de pensar les preguntes i les possibles respostes. A mesura que avança el curs, les respostes han de ser més difícils.

Objectius

  • Llegir una lectura amb l'objectiu de preparar unes preguntes de comprensió sobre la mateixa.
  • Comprendre una lectura
  • Treballar a fons una lectura
  • Fomentar l'autonomia dels i les alumnes

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. L'activitat està pensada en dues sessions. La primera sessió està dedicada a llegir la lectura i preparar les preguntes de comprensió: 10 preguntes per parella d'alumnes. Aleshores el/la mestre/a té una setmana per a fer una selecció d'entre 10 i 15 preguntes.
  2. A la segona sessió duem a terme el Plickers o el Kahoot! Una vegada realitzat, els donem el resultat i comentem les preguntes una a una.

Autor

Mercè Pitarch Pujol

Mercè Pitarch Pujol

Escola Sant Salvador d'Horta

Paraules Clau

Comprensió lectora
Plickers
kahoot
autonomia
lectura

Observacions

L'avantatge principal d'aquestes dues Apps és que són un element de motivació important a l'aula. Per a utilitzar Plickers només necessites un dispositiu mòbil (teléfon, Ipad o Tablet), en canvi, pel Kahoot necessites un dispositiu mòbil o portàtil per alumne.

0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari