Componem un Blues.

gener de 2017 Institut Montbui
1 Comentari
Matèria
Música
Temporització
3-5 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge basat en el joc
Resolució d'exercicis i problemes
Aprenentatge cooperatiu
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Compondre un Blues amb l'App Walk Band usant els diferents instruments virtuals des de l'opció multipista, que ens permet crear un ritme amb la caixa de ritmes un acompanyament harmònic amb la guitarra i una melodia amb el teclat. D'aquesta manera treballem el compàs i la forma, la tonalitat, els acords de sèptima i les funcions tonals amb la guitarra virtual i l'escala pentatònica amb el teclat gràcies tant a l'ús del Blues com a la de l'aplicació que en conjunt permeten treballar a l'alumne els continguts esmentats.

Objectius

 • Desenvolupar la creativitat i expressió musical
 • Iniciar-se amb el procés de composició, aplicant les directrius bàsiques de l'estètica treballada
 • Iniciar-se amb la improvisació
 • Aprendre i controlar els elements del llenguatge musical, el ritme, la melodia i l'harmonia.
 • Desenvolupar el sentit crític.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. En la primera sessió es presenta la unitat, se n’estableix el marc teòric i es defineixen els productes finals que serviran per poder avaluar-la, juntament amb la rúbrica que s’utilitzarà per avaluar l’activitat, un d’ells, la composició d’un Blues amb l’App WalkBand.
 2. En la segona sessió es presenta l'aplicació, amb l'ajuda de l'Airdrop, una app que permet projectar el mòbil a l'aula, començant per la caixa de ritmes (drum machine) i fent una petita activitat que contraposa el llenguatge musical tradicional amb l'utilitzat per totes les caixes de ritmes (sistema de quadrícula, on cada pulsació és subdividida per quatre quadrats, que equivalen a una semicorxera...)
 3. Tot seguit es presenten els altres instruments, guitarra, baix i teclat i dissenyen tots plegats els acords de sèptima (el La7, el Re7 i el Mi7, amb aquesta tonalitat per tal de poder treballar sense alteracions i facilitar el procés)
 4. En la tercera sessió s’integren el ritme creat amb la drum machine juntament amb un acompanyament de guitarra virtual usant els acords de sèptima seguint la forma del blues.
 5. A continuació es presenta el piano virtual. Amb aquest hauran d'improvisar amb l’escala pentatònica (tocar l’escala major, començant per la nota la, sense tocar les notes fa i si, (F i B), mentre sona l’acompanyament creat, la roda de Blues, d'aquesta manera es familiaritzen amb la sonoritat que en resulta.
 6. Després de la improvisació, componen una petita melodia basada en la pregunta resposta (frases suspensives i conclusives) i l'editen juntament amb l'acompanyament.
 7. Per finalitzar es penja el producte final, la composició d’un blues, al Soundcloud.

Autor

Jaume Vidal Llop

Jaume Vidal Llop

Institut Montbui

Tecnologies Emprades

Android

Paraules Clau

llenguatge musical
aprenentatge mòbil
composició
improvisació
textura
aprenentatge significatiu

Observacions

El fet que l'alumne tingui el control de l'eina que el guia en tot el procés i que l'obliga a utilitzar tots els continguts treballats arribant a obtenir un producte final, ens facilita l'aprenentatge i ajuda al fet que l'alumne pugui assolir de manera més satisfactòria els continguts abans esmentats. Així mateix, el fa competent a l'hora d'improvisar i compondre amb les tècniques d'aquest llenguatge artístic i, a la vegada vèncer resistències que sorgeixen de vegades en el procés d'aprenentatge. Gairebé tots els alumnes de forma de manipulació i gràcies a l'eina utilitzada han estat capaços de participar i gaudir de tot el procés i arribar així al producte final, la composició d'un blues.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

ferran Quiroga lopez
ferran Quiroga lopez
Va comentar el 06-10-2018
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Toolbox

Va molt bé, a veure si ens snsenyeu a afegir apps


per escriure el teu comentari