Com és el teu robot?

març de 2019
0 Comentaris
Temporització

Sense especificar

Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Els alumnes en grups de treballa hauran d'organtizar-se per construir i personalitzar un robot que haurà de ser capaç de completar un circuit. L'experiència forma part d'un conjunt d'activitats que procuren englobar diferents disciplines educatives (STEAM). En aquesta activitat està enfocada per treballar principalment la competència artística, havent de projectar cap a la competència matemàtica a l'haver-se de regir sota el criteri de funcionalitat del robot. Les activitats posteriors estan enfocades a treballar la competència matemàtica.

Objectius

 • Ser capaços de pensar dissenyar i construir un robot funcional per al moviment.
 • Organitzar-se per treballar en equip i arribar al consens per aconseguir un objectiu comú.
 • Ser conscient dels rols que se'ls hi ha assignat i complir-lo.
 • Respectar als companys i tenir una actitud activa

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. Compartir els objectius d'aprenentatge i els criteris d'avaluació l'alumnat. Consensuar amb el grup classe algun dels criteris d'avaluació i la seva gradació.
 2. Organitzar en grups de treball heterogenis de 3 o 4 membres, considerant criteris d'atenció a la diversitat, a tot l'alumnat.
 3. Assignar a cada membre de grup, els rols de portaveu (persona que explicarà a la resta del grup), relator (persona que explicarà les tasques a la resta d'alumnes) i tafaner (persona que investigarà a la resta de grups mentre treballant per agafar idees).
 4. Cada grup rebrà una quantitat de peces bàsiques de lego-robotos (motor, rodes, cables), amb la que hauran de construir la base.
 5. En una segona fase hauran de pensar, dissenyar i crear el robot ideal amb totes les peces que vulguin extres.
 6. El robot haurà de ser funcional (compartit als criteris d'avaluació) per moure's i desplaçar-se.
 7. A la fase final, hauran de crear un logo, marca o bandera en suport paper que enganxaran al seu robot, personalitzant-lo.
 8. Finalment, els portaveus faran una breu intervenció presentant i explicant el què han fet.

Observacions

No disponible...


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari