Classroom rules

setembre de 2016 Escola Mas Boadella
0 Comentaris
Temporització
1-2 sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Classe inversa
Aprenentatge basat en el joc
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

Our Story és una app gratuïta que permet realitzar activitats d'expressió oral i escrita en un dispositiu mòbil a l'aula (sobretot si volem muntar una història amb un fil conductor) , amb petits grups o el grup sencer. Ens hem centrat a utilitzar l'app de Our Story a l'àrea de llengües estrangeres, concretament a l'hora de treballar 3 de les 4 skills de treball (writing, speaking, reading). Treballar amb aquesta app ens ofereix un ventall de possibilitats per atendre i potenciar les intel·ligències múltiples i respectar les diverses maneres d'aprendre, ja que l'input no és només visual sinó auditiu, que possibilita arribar a un major nombre d'alumnes per adquirir les estratègies i competències en l'expressió oral i escrita. Amb aquesta app, elaborem històries, contes, normes de classes, petits textos on podrem afegir imatges, text i àudio. L'avantatge d'aquesta app és la seva facilitat d'ús, l'alumnat pot utilitzar l'app després de fer una petita explicació del mestre/a. Finalment, aquesta eina permet al professorat veure en temps reals les elaboracions textuals del seu alumnat, afavoreix l'avaluació continuada i l'aprenentatge significatiu; ja que el mestre pot incidir sobre el seu procés creatiu i ajudar-los en aquelles estructures gramaticals.

Objectius

 • Elaborar textos senzills, amb un repertori lèxic freqüent i quotidià relacionat amb els àmbits personals i escolars amb suport de pautes, utilitzant connectors bàsics (and/but,...) per donar cohesió al text, a partir de l'organització d'idees identificant el destinatari, el propòsit comunicatiu i el tipus de text
 • Produir textos orals breus i expressions, amb frases simples amb la fluïdesa i amb certa correcció lingüística i suficientment entenedora
 • Obtenir informació implícita diferencial de les idees principals i secundàries d'una reproducció oral de manera autònoma i o fent servir un suport visual
 • Introduir les noves tecnologies mòbils a l’aula
 • Atendre la diversitat de l’alumnat, respectant els diversos ritmes de treball i donant resposta a les diferents maneres d’aprendre

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. El primer dia de classe quan s'explica com treballarem l'assignatura, en aquest cas, d'anglès. Plantegem quines normes de convivència volem seguir i entre tots les escrivim a la pissarra o a una presentació PowerPoint. Per si s’acaba la classe.
 2. Per grups trien la norma i decideixen com representar-la (role-play). Tots els membres del grup participen en la fotografia i el/la mestre/a o un company els ajuden a fer la fotografia.
 3. Un cop tots els grups han fet les fotos, els grups han d’escriure la norma sota de les fotografies que han triat. La mestra aprofitarà aquell moment per incidir en les estructures gramaticals que necessiten millorar.
 4. Després d'escriure les normes de classe un o dos membres del grup les llegiran i les gravaren a la mateixa app
 5. La mestra, amb l’ajuda de tota la classe, afegirà el títol
 6. Per últim, imprimirem les normes i les penjarem a la classe. L’app ens permet descarregar o enviar el treball en un PDF. Un cop penjades les normes, projectarem a la PDI de la classe tota la història (i així podrem escoltar i visualitzar el treball realitzat.)

Autor

Mercedes Medina

Mercedes Medina

Escola Mas Boadella

Tecnologies Emprades

Android,iOS

Paraules Clau

listening
writing
treball cooperatiu
speaking

Observacions

Aquesta app també es pot trobar al Play Store. Es pot treballar a qualsevol de les llengües, del currículum. I es pot fer servir al llarg del tot el curs en diferents experiències. Encara que aquesta en concret va ser a l’inici del curs escolar.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari