CATINDjove: coding beyond the dreams!

octubre de 2017 Institut Josep Vallverdú
1 Comentari Experiència participant MLA 2018
Temporització
10< sessions
Metodologia(s)
Aprenentatge per projectes
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge Servei
2 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

L'empresa CATINDjove, formada per 19 alumnes ha estat treballant per un repte que va molt més enllà de les aules. L'alumnat va decidir fer una APP educativa que va instal·lar dins de les 14 tauletes i 30 smartphones recollits dins de la seva comunitat. El destinatari ha estat l'escola Sirena Primary School de l'Índia adherida a la fundació Daniel Shah i Núria Toneu. Una història que va començar amb la proposta del professor i que ells s'han encarregat de tirar endavant. La programació de l'APP Seekhana ha estat l'element aglutinador per arribar al final del projecte: CODING BEYOND THE DREAMS. Amb aquest títol es posa de manifest que ha estat una il·lusió feta realitat poder veure com els nens i nenes d'aquesta escola poden gaudir d'una eina que mai havien somiat. Solidaritat, treball en equip, il·lusió, competències s'han hagut de gestionar correctament per aconseguir una fita increïble.

Objectius

 • Programar a partir d'algorismes i APP inventor2. Sense la programació de l'APP Seekhana no hauria estat possible tot l'ecosistema que s'ha creat al seu voltant arribant, al final, a poder ser utilitzada per unes nenes i nens que estan a 8300 km d'on es va crear.
 • Creació d'una empresa "real". El fet de considerar tot el grup-classe com una JOINT VENTURE per assolir l'objectiu d'enviar les tauletes ha significat sortir de l'entorn aula-matèria-classe per convertir-ho en una activitat que convertia l'aprenentatge en una necessitat per assolir l'objectiu "REAL" plantejat.
 • Fer valdre totes les competències digitals, ja que calia crear contingut rellevant (falques publicitàries, pòsters, webs, fer servir les xarxes socials, ...) per poder definir i donar a conèixer l'empresa i el producte que s'oferia.
 • Fomentar l'autoaprenentatge i aprenentatge entre iguals, ja que l'empresa CATINDjove era autosuficient i tots els requeriments que anaven sorgint eren resolts per l'alumnat. L'empoderament per part seva del projecte facilitava el trobar solucions, ja que no es tractava de treure un 10 sinó d'assolir un objectiu que només es mesurava en una foto. La foto dels nens i nenes fent servir la seva APP amb les seves tauletes.
 • Integrar les eines de futur com ara treball en equip, lideratge, autoavaluació, autogestió, esperit crític, iniciativa personal, gestió de conflictes, aprendre a partir de superar errors, de forma natural a una activitat que no era una matèria (mai es va fer classe durant l'hora d'informàtica). Saber acceptar els reptes i treballar al màxim per minimitzar el risc de fracàs a partir de l'esforç grupal.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

 1. PITCH: Presentació del repte a l'alumnat. El professor planteja que es farà a l'aula durant els mesos vinents i en cap moment parla de fer classe. El repte és una experiència real que té un objectiu clar "programar una APP i instal·lar-la en mòbils i tauletes recollides entre la comunitat local per ser enviades a una escola de l'Índia". Cal deixar molt clar a l'alumnat que les notes ja no seran importants i si ho serà el compromís que assumeixen a partir d'aquest moment. (1 sessió)
 2. EMPODERAMENT del projecte. Durant 3 sessions l'alumnat comença a refer el repte plantejat. Sorgeixen preguntes, dubtes, millores. No hi ha cap altre objectiu clar en aquestes sessions que fer que el projecte sigui seu i que tothom hi faci les seves aportacions inicials.
 3. AGRUPACIÓ de l'alumnat. Entre les tres sessions anteriors i aquestes dues, l'alumnat comença a veure que cal fer i on ell pot aportar millor. Es creen els grups de treball que han de tirar endavant totes les tasques del projecte. L'agrupament és lliure tot i que el professor ha de vetllar per fer veure que hi ha d'haver una certa igualtat en els grups (nombre d'alumnat)
 4. NORMES de l'empresa. (1 sessió). En aquesta sessió es defineixen quines seran les normes de funcionament de CATINDjove. Al voltant de la taula de treball el grup defineix quins compromisos caldrà adquirir i com repercutirà la seva implicació en el resultat del producte i també en la capacitat de presa de decisions. Major implicació, major nombre d'accions i major capacitat de decisió.
 5. AVALUACIÓ. (2 sessions) Tot i no tenir les notes acadèmiques com un objectiu final sí que es defineix una rúbrica d'avaluació del treball realitzat. Es decideix que cada cap de setmana cada alumne definirà quina serà la seva tasca durant la setmana vinent i el divendres procedirà a avaluar-ne el propi grau d'implicació segons aquests paràmetres: (SUPERIMPLICAT/DA) He assolit totalment el meu objectiu esforçant-me molt (IMPLICAT/DA) (He assolit totalment el meu objectiu però amb poc esforç - Havia escollit un objectiu poc ambiciós) O (No he assolit totalment el meu objectiu però hi he dedicat molt esforç - Havia escollit un objectiu massa ambiciós) (RESPONSABLE) No he treballat prou per assolir el meu objectiu, de totes maneres, per ajudar a CATINDjove, em comprometo a acabar-lo aquest cap de setmana i, no passarà més! (ABSENT) Aquesta setmana reconec que no he treballat gaire o molt poc per aconseguir el meu objectiu amb el qual no he ajudat gens a CATINDjove. No tornarà a passar!
 6. TREBALL COOPERATIU. Un cop definides les tasques anteriors ara cal que cada grup treballi dins del seu àmbit. Aquest treball ha d'anar coordinat per aquells alumnes que agafen el rol de "professor". Hi ha una interacció entre els diferents equips de treball, ja sigui en la definició de les tasques a fer com de les eines a utilitzar. L'aprenentatge de les eines es fa a partir de l'autoaprenentatge amb l'acompanyament per part del professor. Aquesta és l'etapa més llarga i és on cada equip treballa la major part del projecte: - Disseny i programació de l'APP: contacten amb l'assessor extern. - Xarxes socials i publicitat: - Disseny gràfic de l'empresa: - Contactes nacionals i internacionals: ONG, empreses col·laboradores. - Seguiment i planificació de les activitats:
 7. SEGUIMENT I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE. En un projecte a tan llarg termini cal tenir presents les accions que esdevindran en un futur pròxim. Mitjançant el PERT es planifiquen les accions i s'assegura que tots els elements estaran a punt. Molt important per moment claus com el LAUNCH de la campanya publicitària i l'inici de la recollida dels dispositius mòbils. SEGUIMENT I PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE. En un projecte a tan llarg termini cal tenir presents les accions que esdevindran en un futur pròxim. Mitjançant el PERT es planifiquen les accions i s'assegura que tots els elements estaran a punt. Molt important per moment claus com el LAUNCH de la campanya publicitària i l'inici de la recollida dels dispositius mòbils.

Observacions

Al ser un projecte que dura dos trimestres les activitats es van reproduint de forma successiva i cíclica. Apareixen problemes nous que requereixen solucions noves. El fet de ser un projecte real no preveu la definició estricta dels objectius, ni dels continguts a treballar. El que sí que assegura és que totes les competències s'hi veuran involucrades en algun moment del procés.

Comentaris

Ramon Pavia
Ramon Pavia
Va comentar el 20-02-2018
0 | Et sembla útil el comentari?
0
Un exemple de col·laboració amb el desenvolupament

Felicitats per aquesta proposta. Descobriu la il·lusió d'aquest grup d'alumnes. No deixeu d'aportar un salt qualitatiu a l'ensenyament.


per escriure el teu comentari