Carpet 3.0

octubre de 2019 Escola Doctor Ferran i Clua
0 Comentaris Experiència participant MLA 2020
Temporització
Sense definir
Metodologia(s)
Aprenentatge cooperatiu
Aprenentatge per projectes
0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Síntesi de la proposta

La Carpet 3.0 és una eina amb la qual els infants descobreixen i experimenten amb sons, que sorgeixen quan trepitgen les petjades, que hi ha a una catifa preparada per sonar de diferents maneres per mitjà de la conductivitat. Aquest projecte està creat a través de dues eines. Per una banda, el Makey-Makey, que és una placa semblant a la d’una videocònsola que simula ser un teclat o ratolí i permet enviar ordres a l’ordinador que es trobi connectat. En comptes de prémer els botons el que fem és tancar el circuit mitjançant contactes o pinces de cocodril i d'aquesta manera es simula haver premut un botó. D'aquesta manera, ens permet convertir qualsevol objecte de la vida diària en un teclat, un comandament o un ratolí. Per altre banda, el Scratch. Amb aquest programa hem creat històries interactives i jocs amb animacions. Els projectes que s’han creat són de temàtiques variades, que es poden adaptar i orientar a diferents àmbits i objectius. En aquest cas s’ha enfocat a l’àrea de comunicació i llenguatge. A través del joc, els infants descobreixen de manera implícita com s'activen els sons a la catifa, esdevenint a un aprenentatge experimental. A mesura que passen les sessions, comencen a conèixer, de forma explícita, conceptes que es van treballant dia a dia a l’aula i que en els ambients es repeteixen d’una forma més lliure i dinàmica. També s’introdueix nou vocabulari (colors, formes, animals), sons d’animals, sons instrumentals, treballen amb seqüències, entre d’altres propostes que es duen a terme, on la llengua vehicular és l’anglès.

Objectius

  • Interactuar amb un entorn més tecnològic, a través de diferents programadors.
  • Desenvolupar habilitats d'expressió i comprensió en l'iniciació de la llengua anglesa.
  • Observar i experimentar amb la Carpet 3.0.
  • Crear i formular preguntes que impulsin a una comprensió.

Pas a pas (seqüència d'activitats)

  1. Introducció a la Carpet 3.0 En la primera sessió es presenta la carpet per tal de que vegin que és. Observem i fem preguntes abans de fer-la servir. Pensem per a que pot servir i quina pot ser la seva finalitat. Encenem la Carpet a través del programa Scratch i demanem a un infant que es col·loqui sobre les petjades per a que vegi que passa. D'aquesta manera veiem que la catifa reprodueix sons d'animals. Després d'escoltar tots els sons, fem el joc del memory recordant on era cada so de cada animal.
  2. Avui interactua la pissarra digital. Cada vegada que els infants trepitgin una petjada apareixerà un animal a la pissarra, hauran de dir el seu nom en anglès o reproduir el seu so i poc després es sentirà el seu so i el seu nom.

Autor

Anna Chamorro Prat

Anna Chamorro Prat

Escola Doctor Ferran i Clua

Tecnologies Emprades

Scratch,Makey makey

Paraules Clau

experimentació
ambients
llengua estrangera
llenguatge musical
expressió
comunicació
TAC
programació digital
Scratch
Makey-Makey

Observacions

Cal crear prèviament el material, comprant una catifa fàcil de retallar, plaques d'alumini, cable, cocodrils i el Makey Makey.

Referències


0 | Et sembla útil l'experiència?
0

Comentaris

Sigues el primer a comentar aquesta experiència


per escriure el teu comentari